600 tysięcy złotych – taką kwotę rozdzieli Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy, w ramach konkursu na wspieranie produkcji filmowej, promującej Rzeszów i Podkarpacie. O oczekiwaniach wobec twórców, którzy chcieliby skorzystać z tej formy dofinansowania  swojego filmowego projektu mówili na wspólnej konferencji prasowej wicemarszałek województwa Bogdan Romaniuk oraz zastępca prezydenta miasta Rzeszowa Stanisław Sienko.

Zarząd województwa i sejmik województwa przed rokiem podjęły pierwszy krok , aby promować branżę filmową w regionie. Wówczas powołaliśmy Podkarpacką Komisję Filmową, teraz idziemy o krok dalej i dziś uruchamiamy Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy. Dziękuję prezydentowi Rzeszowa, że włączył się w tę inicjatywę, partycypując w budżecie funduszu. Naszym celem jest, aby historie dotyczące naszego regionu i jego stolicy mogły być prezentowane i promować nasz region  oraz jego atuty. Chcielibyśmy, aby te współfinansowane przez nas produkcje trafiały na konkursy, przeglądy i festiwale. To byłby dla nas świetny sposób promocji. Bardzo się cieszymy, że możemy ogłosić funkcjonowanie Podkarpackiego Regionalnego  Funduszu Filmowego, na którego działalność województwo wyasygnowało 400 tysięcy złotych, a miast o Rzeszów 200 tysięcy. Cieszymy się, że możemy na tej płaszczyźnie promować nasze województwo i miasto Rzeszów – mówił podczas konferencji wicemarszałek Bogdan Romaniuk.  

 

To pierwsza edycja konkursu w tej formule i z tą pulą środków. Konkurs ma wesprzeć produkcje filmowe związane z Podkarpackiem i Rzeszowem. Chodzi o to, aby zrealizowane filmy mogły być kulturalną, turystyczną oraz gospodarczą wizytówką miasta i regionu. Przeznaczenie środków na produkcję filmową to sposób na lepszą promocję regionu czy  miasta, czego dowodzi przykład Sandomierza i serialu „Ojciec Mateusz”. 

Miasto Rzeszów traktuje tę formę promocji, jako jedną z wielu, z tych form promocji, które do tej pory podejmowaliśmy nie będziemy rezygnować. Nie mamy jeszcze doświadczenia w promocji przez film, dlatego będziemy się bardzo bacznie przyglądać tego typu promocji. W tym roku wyasygnowaliśmy w naszym budżecie 200 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że te środki będą bardzo dobrze wydane, zależy nam na tym, aby za te pieniądze nasze miasto było ciekawie promowane – mówił podczas konferencji wiceprezydent Rzeszowa Stanisław Sienko.     

Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy po raz pierwszy ogłasza w takiej formule konkurs na wspieranie produkcji filmowej. Już zgłaszają się firmy producenckie i reżyserzy, zainteresowani skorzystaniem z tych środków. Współfinansowanie z PRFF może służyć jako „dopięcie budżetu” produkcji fabularnych, dokumentalnych a nawet animacji, które mają szansę na dystrybucję kinową.  

Mamy w puli 600 tysięcy złotych, mamy nadzieję że je dobrze wydamy. Konkurs już trwa, branża filmowa została o nim powiadomiona z odpowiednim wyprzedzeniem, trwają już konsultacje konkretnych projektów. Mogę tylko powiedzieć, że rozmawiamy z dużymi firmami producenckimi, bo te nasze środki chcemy przeznaczyć na dojrzałe produkcje, które mają już swoje finansowanie zapewnione z różnych źródeł, a nasze środki będą dopełnieniem tego finansowania. Co ważne my dysponujemy środkami na zasadzie wkładów koprodukcyjnych, tak aby być koproducentem danego filmu, a wiec współwłaścicielem praw do niego – podkreśla Marta Kraus, kierownik Podkarpackiej Komisji Filmowej Marta Kraus. 

Instytucje podobne do PRFF od lat działają w różnych regionach. Ich celem jest skupianie zainteresowania twórców filmowych na danym miejscu, które dzięki temu ma szansę stać się lepiej rozpoznawalne i skuteczniej promowane. Fundusz funkcjonuje od roku w ramach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. I to właśnie Wojewódzki Dom Kultury stanie się koproducentem produkcji filmowych, które zostaną wybrane w wyniku konkursu.

Założenie konkursu jest takie, że firmy, które produkują filmy chcemy przyciągnąć na Podkarpacie. Zależy nam na tym, aby film był realizowany tu, wykorzystywał podkarpackie i rzeszowskie lokacje. Powinien wykorzystywać tematykę dotyczącą regionu, lokalne talenty twórców i firm  koprodukcyjnych – mówi szefowa Podkarpackiej Komisji Filmowej Marta Kraus. 

Budżet Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego na rok 2017 wynosi 600 000 złotych. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest związanie produkcji filmu z Rzeszowem i/lub województwem podkarpackim. Może mieć to miejsce poprzez tematykę filmu, twórców realizujących go (przedsiębiorców i specjalistów z branży audiowizualnej działających w regionie), a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. 100% wkładu koprodukcyjnego, finansowanego z Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, musi zostać wydane na terenie Rzeszowa i/lub Podkarpacia.

Termin przyjmowania wniosków od twórców upływa 2 czerwca 2017. Wnioski zostaną najpierw ocenione pod względem formalnym, później ich merytoryczną wartość ocenią eksperci zewnętrzni z branży filmowej, na koniec wyboru dokona komisja w której znajdą się przedstawiciel Rzeszowa, województwa oraz Podkarpackiej Komisji Filmowej

Nie mówimy jeszcze ostatniego słowa. Mam nadzieję, że w kolejnych latach budżet PRFF będzie wzrastał, a my będziemy się mogli pochwalić wymiernymi efektami promocji – podsumował konferencję wicemarszałek Bogdan Romaniuk.  

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Foto Michał Mielniczuk
Wideo Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP