170428 kresyKolejne „Spotkanie z dziedzictwem Kresów” było okazją, aby wspólnie z prof. Michałem Parczewskim z Instytutu Archeologii UR spojrzeć na krajobraz historyczny, który poprzedza, a zarazem warunkuje dzieje Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Wybitny polski archeolog i badacz wczesnego średniowiecza przedstawił bardzo interesujące zagadnienie Słowiańszczyzny i jej podziału.

Tematyka Słowian miała wielu pasjonatów i naukowców, którzy ją podejmowali. Jednocześnie podlegała wielu uproszczeniom, mitom, przekłamaniom, służąc  niekiedy określonym założeniom ideologicznym. Poznanie najświeższych ustaleń historii, a zwłaszcza archeologii, wydaje się być zatem niezbędne, aby w efektywny sposób spoglądać także na dzieje Kresów dawnej Rzeczypospolitej. W tym celu Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP zorganizował kolejne „Spotkanie z dziedzictwem Kresów”.

Jego uczestniczy, którzy w całości wypełnili Klub Turkus w Wojewódzkim Domu Kultury, poznali najistotniejsze etapy ekspansji Słowian wraz z ich rodowymi siedzibami. Wywód prelegenta dowiódł, że tytułowy podział Słowiańszczyzny nastąpił dopiero w X-XII wieku w konsekwencji krzepnięcia dwóch poważnych ośrodków politycznych, tj. państwa Piastów i Rurykowiczów, co wspomógł podział religijny. Uzupełnieniem wykładu była ciekawa dyskusja oraz pytania, które zadawali uczestnicy spotkania. W tej części tematyka rozmowy zbliżyła się do Kresów dawnej Rzeczypospolitej.  

Spotkanie zakończono podziękowaniami dla prof. Parczewskiego, który jako jeden z najwybitniejszych badaczy dziejów Słowian, podzielił się swoją nieocenioną wiedzą z uczestnikami cyklu „Spotkań z dziedzictwem Kresów”. Jednocześnie zaproszono wszystkich obecnych na ich kolejne odsłony.

Szersza relacja oraz informacje o idei Spotkań i projekcie Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów:

http://kresymuzeum.pl/index.php/10-aktualnosci/42-dzieje-slowian-i-ii-spotkanie-z-dziedzictwem-kresow

Mateusz Werner

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP

zdjęcia: Iwona Król

Instytut Archeologii UR