Przed urzędem marszałkowskim odbyły się uroczystości upamiętniające katastrofę smoleńską. Przy pomniku poświęconym pamięci ofiar tragedii smoleńskiej zebrali się członkowie zarządu województwa, wojewoda podkarpacki, przewodniczący sejmiku, sekretarz województwa, senator Alicja Zając, dowódca 21 BSP, samorządowcy, a także pracownicy urzędu.

Rozpoczynając uroczystość marszałek Władysław Ortyl przypomniał poranek sprzed siedmiu lat, kiedy z warszawskiego lotniska wystartował samolot z polską delegacją na pokładzie. Marszałek mówił o społecznym posłannictwie ofiar katastrofy i ich zaangażowaniu w sprawy kraju.

Wszyscy, wraz z prezydentem, parlamentarzystami stanowili elitę naszego narodu. Odeszli w pełni sił. Jak wiele jeszcze mogli zrobić dla naszej umiłowanej ojczyzny – tego oczywiście nie wiemy, ale tę stratę odczuwamy do dziś – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek Władysław Ortyl apelował do zebranych, aby oddając hołd i cześć ofiarom katastrofy, pamiętać o tym co robili, jak angażowali się w sprawy kraju oraz regionu, gdyż jest to nasz obowiązek i wyzwanie, szczególnie względem ludzi młodych.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przypominając tragedię smoleńską nawiązała do śmierci polskich elit w Katyniu oraz innych miejscach Golgoty Wschodu. Zwróciła także uwagę na to, że obie tragedie: katyńska i smoleńska ciągle dopominają się prawdy.

Ci którzy podróżowali siedem lat temu, aby oddać hołd Polakom, którzy z pogwałceniem prawa międzynarodowego, z pogwałceniem praw człowieka, byli mordowani i spoczęli w dołach katyńskich, także szukają prawdy. Współrodacy trwają i o tę prawdę także zapytują – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Cypryś przypominając tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku, powiedział:

Nasi rodacy na czele ze śp. Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim zginęli w momencie dawania świadectwa prawdzie o katyńskiej tragedii narodu polskiego. 96 świadków historii swą śmiercią przypomniało światu o roli prawdy w życiu publicznym. Przypomniało, że prawda choć czasem bolesna, musi być podstawą stosunków międzyludzkich i międzypaństwowych – mówił  przewodniczący Jerzy Cypryś.

W imieniu parlamentarzystów oraz rodzin smoleńskich głos zabrała Senator RP Alicja Zając, wraz z którą przybyli na uroczystości syn i córka:

Naszym obowiązkiem dzisiaj żyjących zwłaszcza parlamentarzystów, samorządowców, ale też na wszystkich innych stanowiskach oraz ludzi młodych, jest pamiętać o Polsce dziś, ale też pamiętać o Polsce sprzed lat – powiedziała senator Alicja Zając.

Modlitwę przy pomniku poświęconym ofiarom katastrofy smoleńskiej odmówił o. Rafał Klimas, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, który zwrócił się także do uczestników uroczystości, mówiąc m.in. o ofiarach tragedii  smoleńskiej oraz wszystkich tych, którzy polegli za ojczyznę.

Siódma rocznica katastrofy smoleńskiej, prowadzi nas do Katynia, prowadzi nas na Golgotę Wschodu, ku tym wszystkim, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny, w różnym czasie i różnym miejscu – mówił o. Rafał Klimas.

Uroczystości upamiętniające siódmą rocznicę katastrofy smoleńskiej zakończyły się złożeniem wieńców oraz wiązanek kwiatów, a także zapaleniem zniczy, które zostały ułożone przy pomniku w kształt krzyża. Wartę honorową przy pomniku oraz asystę podczas uroczystości pełnili żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

O ofiarach katastrofy smoleńskiej pamiętano w wielu miejscach na Podkarpaciu. W Jaśle, przed grobem śp. Stanisława Zająca we wspólnej modliwie i złożeniu kwiatów uczestniczyli m.in. marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Maria Kurowska oraz wojewoda Ewa Leniart.

(1)

(2)

Monika Konopka
fot. (1) Michał Mielniczuk

(2) Profil oficjalny FB Alicji Zając
wideo: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP