170331 Inauguracja Spotkań z dziedzictwem KresówDebata historyczna zainaugurowała serię spotkań popularnonaukowych dedykowanych dziedzictwu Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Wydarzenie to wpisało się w prace przygotowawcze do uruchomienia Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, który tworzony jest przez samorząd województwa podkarpackiego.

Niemal sto osób zjawiło się w piątkowe popołudnie w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie na pierwszym „Spotkaniu z dziedzictwem Kresów”. Wydarzenie organizowane przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP przybrało formę debaty historycznej. Jej ogólny charakter pozwolił zaproszonym historykom zarysować obszerną problematykę, która łączy się z wielopoziomowym zagadnieniem Kresów.

Przed samą debatą, w ramach wprowadzenia, zostały zaprezentowane założenia projektowanej instytucji kultury chroniącej i promującej dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej oraz samego Portalu. W tym kontekście będzie bowiem odbywać się seria „Spotkań”, jako inicjatywa wspierająca i uspołeczniająca przedsięwzięcie informatyczne.

W dyskusji wzięli udział ks. prof. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Grzegorz Ostasz z Politechniki Rzeszowskiej oraz dr Dariusz Iwaneczko, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. W trzech kolejnych rundach tematycznych uczestnicy spotkania wysłuchali ich wypowiedzi dotyczących fenomenu, kultury oraz pamięci Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Debata potwierdziła wnioski wypracowane w czasie spotkań programotwórczych Akademii Dziedzictwa Kresów, o wielkiej symbolicznej, emocjonalnej sile fenomenu Kresów oraz ich mocy kulturotwórczej, co widać w kształcie naszej kultury narodowej, ale nie tylko. Oprócz tego wskazano szereg innych wątków, które staną się zapewne obiektem zainteresowania w czasie przyszłych „Spotkań”.

Na koniec oddano również głos publiczności, która mogła zadawać pytania oraz podzielić się osobistymi refleksjami. Następnie, dziękując wszystkim za przybycie, organizatorzy zaprosili na kolejne odsłony „Spotkań z dziedzictwem Kresów” oraz zachęcali do współpracy przy tworzeniu zasobu i treści powstającego Portalu.

tekst: Mateusz Werner
foto: Paweł Kraus
Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego UMWP