170222 zhrObchodzony 22 lutego Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni, które przypomina o braterstwie łączącym skautów na całym świecie. Z tej okazji harcerzom z Podkarpackiej Chorągwi ZHR życzenia złożył marszałek Władysław Ortyl.

W  rocznicę urodzin Roberta Badena-Powella, które przed niemal 100 laty zostało uznane za symboliczną datę harcerskiego święta, skauci z regionu odwiedzili siedzibę podkarpackiego samorządu. Podczas rozmowy z marszałkiem Ortylem przedstawili plany na zbliżający się sezon obozowy, wskazując Roztocze na prawdopodobne miejsce tegorocznych biwaków. Pomysłowi przyklasnął marszałek, zapowiadając swoją wizytę. Harcerze składając marszałkowi życzenia, wręczyli także drewniany upominek z wystruganym „węzłem płaskim”, symbolizującym braterstwo i jedność.

Ojciec skautowskiego ruchu Robert Baden-Powell, mówił o  swoim posłannictwie, jako misji rozprzestrzeniania przyjaźni i braterstwa na całym świecie. W związku z obchodzonym dziś świętem Myśli Braterskiej złożył harcerzom życzenia.

Życzę wszystkim podkarpackim harcerkom i harcerzom poczucia dumy z noszonego munduru, wspaniałej przygody na skautowskim szlaku. Chciałbym także abyście wypełniali misję lorda Badena-Powella, nie ustając w pielęgnowaniu starych i zdobywaniu nowych przyjaźni. Czuwaj!

 

Władysław Ortyl
wraz Zarządem Województwa Podkarpackiego