Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Kultura

Po 77 latach godny pogrzeb Polskich Żołnierzy w Mościskach

|
Sebastian Kieszkowski

W przygranicznych Mościskach na Ukrainie, 25.11.2016 r. odbył się już drugi pochówek Polskich Żołnierzy, którzy we wrześniu 1939r. polegli w obronie Polskiego Lwowa i swojej Ojczyzny walcząc z elitarnymi oddziałami SS i Wermachtu. Pierwszy pochówek odnalezionych i ekshumowanych żołnierzy odbył się 5.11.2015 r. gdzie na starym polskim cmentarzu godnie pochowano 111 żołnierzy. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela, gdzie przy ołtarzu w asyście żołnierzy zostały ustawione cztery trumny, przykryte flagami a na nich przerdzewiałe hełmy z pola walki.

W koncelebrze Mszy Św. uczestniczyło siedmiu polskich księży z okolicznych parafii rzymskokatolickich, a  także ks. prałat  Stanisław Czenczek, kapelan Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu. Homilię wygłosił ks. dziekan Józef Legowicz, były długoletni proboszcz kościoła w Mościskach, a obecnie w Żółkwi. Tym razem zabrakło księży obrządków greckokatolickiego i prawosławnego. We Mszy Św., procesji żałobnej i uroczystości pogrzebowej na cmentarzu uczestniczyli: Minister Obrony Narodowej RP Antoni Macierewicz i Wiceminister Obrony Narodowej Ukrainy Oleg Sawczuk oraz wielu przedstawicieli władz rejonowych Lwowa i Mościsk z Merem  Sergiejem  Storożukiem. Obecni również byli: Prezes IPN - Jarosław Szarek, Jacek Miler – Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego, Ambasador RP w Kijowie- Jan Piekło, Konsulowie RP we Lwowie – Wiesław Mazur i Marian Orlikowski, Wicewojewoda Podkarpacki- Witold Lechowski, Wicemarszałek Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego- Bogdan Romaniuk, Senator RP Artur Warzocha i Poseł RP Michał Dworczyk, którzy przewodniczą Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Janusz Balicki – Prezes i członkowie  Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, przedstawiciele  Fundacji Wolność i Demokracja  z Warszawy oraz  Prezes Emil Legowicz i  członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie.

Podkarpacie reprezentowała  Poseł Anna Schmidt – Rodziewicz, która w kościele odczytała list Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego - Szefa Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

„W imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy... Rzeczpospolita Polska i Naród Polski nie ustaje w poszukiwaniu swoich bohaterów.  Uroczystość,  która  Państwa tutaj  gromadzi  jest tego dowodem.

Niepodległa Rzeczpospolita Polska żegna swoich Obrońców, tak jak na to zasłużyli,  godnie z pochylonym biało-czerwonym sztandarem, ceremoniałem wojskowym, a przede wszystkim przy udziale przedstawicieli władz państw Ukrainy i Polski….

Cześć  Poległym Na  Polu  Chwały

Po Mszy Św. wyruszył kondukt pogrzebowy z czterema  trumnami  na stary polski cmentarz. W procesji żałobnej z udziałem Orkiestry Wojska Polskiego uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna  Wojska Polskiego , żołnierze i strzelcy z Rzeszowa, Lublina i Kłodzka.  Tym razem w chrześcijańskiej i wojskowej ceremonii z salwą honorową uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna  Narodowych Sił Zbrojnych Ukrainy. W uroczystości uczestniczyli również miejscowi Polacy i Ukraińcy oraz dzieci i młodzież z biało- czerwonymi chorągiewkami z Polskiej szkoły w Mościskach.

Przemyśl reprezentowany był przez Prezydenta Miasta Roberta Chomę oraz Kresowian, członków Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu w tym czterech cyklistów na rowerach oraz Poczet Sztandarowy Strzelców z II LO z Przemyśla.  

Na cmentarzu przemawiało wielu przedstawicieli strony Polskiej i Ukraińskiej. Minister Obrony Narodowej Rzeczpospolitej  Polskiej- Antoni Macierewicz  m.in. powiedział... „ Dzisiaj chowamy Bohaterskich Obrońców tej ziemi, żołnierzy różnej chrześcijańskiej wiary, ale jednej  Rzeczypospolitej Polskiej...

…dlatego stoimy tutaj z pochylona głową, dlatego dzisiaj przed Wami, -  Żołnierze 49 Pułku Huculskiego Strzelców chylą się dzisiaj sztandary biało-czerwone RP, ale chylą się też sztandary Państwa Ukraińskiego, bo zasłużyliście  na  to,  zasłużyliście  na wieczną  Cześć i Chwałę… „Chwała  Bohaterom”

Stanisław Szarzyński
Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu