160613 tratwaPomorze Gdańskie to ostatni bastion ulanowskich flisaków, którzy 22 maja br. wyruszyli w trzydziesty pierwszy spływ tratwiany. Członkowie Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej pw. św. Barbary, którzy w 1993 r. zapoczątkowali organizację tego spektakularnego wydarzenia, co roku pokonują 724-kilometrową trasę szlaku wodnego. Załogą, która prowadzi tratwą, w tym roku dowodzi retman Mieczysław Łabęcki. Ulanowiacy planują 18 czerwca przybić do gdańskiego portu. Tegoroczny flis jest flisem jubileuszowym z okazji czterechsetnej rocznicy istnienia Ulanowa.

 

W tegorocznym pożegnaniu flisaków, podczas Dni Ulanowa, obok mieszkańców i samorządowców, wziął udział Wicemarszałek Bogdan Romaniuk. Natomiast w Warszawie,
w jednym z nadbrzeżnych miast postoju tratwy, spotkali się z nimi Wicemarszałek Maria Kurowska, Członek Zarządu Stanisław Kruczek oraz Radna Sejmiku Województwa Anna Huk.

- „Dni Flisactwa w Ulanowie świętowane są z myślą o przodkach, dla których flisactwo było nie tylko tradycją, ale także sensem i sposobem na życie. Szlak wodny z Ulanowa do Gdańska należy do trudnych połączeń, dlatego tym większe uznanie dla uczestników tej wodnej wyprawy – powiedziała Wicemarszałek Maria Kurowska. Wicemarszałek podkreśliła, że: - Pamięć o przeszłości, jej kultywowanie jest mocno zakorzeniona w świadomości mieszkańców do dziś, czego przykładem jest podejmowanie tego typu inicjatyw, jak również otwarcie w 2015 r. Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie.

Ulanów to miasteczko na terenie województwa podkarpackiego, którego mieszkańcy od czterech wieków celebrują tą zanikającą tradycję. Od 1616 r., kiedy to Ulanów otrzymał prawa miejskie z nadania króla Zygmunta III Wazy, słynął z warsztatów szkutniczych, szpichlerzy, ale przede wszystkim portu, który stał się istotnym punktem komunikacyjnym dla terenów ówczesnej Polski. Ulanów zyskał wtedy miano Małego Gdańska.

 

Paulina Łącka-Łukasik
Kancelaria Zarządu