W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie odbył się wernisaż inaugurujący wystawę „Monety polskie od XVI do XVII w. ze zbiorów Josa Andras Muzeum w Nyiregyhazie”. Z tej okazji okolicznościowy list do  uczestników uroczystości skierował marszałek Władysław Ortyl.

Muzeum od kilku lat realizuje partnerski program współpracy z Josa Andras Muzeum w Nyiregyhazie (Węgry). Dotychczasowe wspólne projekty zaowocowały wystawami w Rzeszowie i Nyiregyhazie, wymianą literatury badawczej oraz uczestnictwem Węgrów w międzynarodowej konferencji archeologicznej, którą rokrocznie organizuje Muzeum Okręgowe.

Podczas wtorkowego wernisażu wystawy monet polskich obecna była liczna delegacja węgierska, z burmistrzem Nyiregyhazy Ferencem Kovacsem na czele. W imieniu marszałka Władysława Ortyla głos zabrał Waldemar Szumny.

Szczególne słowa podziękowania kieruję na ręce dr. Atilla Urlicha, wiceburmistrza Nyiregyhazy, a jednocześnie uznanego numizmatyka, który włączył się bardzo aktywnie w to wydarzenie, nadając mu – poprzez aranżację i autorski scenariusz – odpowiednią rangę i wyjątkowy charakter to słowa odczytane z listu marszałka Władysława Ortyla.

W kolejnych zdaniach Marszałek Województwa Podkarpackiego nawiązał do budowania naszej kulturowej i historycznej tożsamości, a także wyraził przekonanie o dalszym zacieśnianiu polsko-węgierskich relacji.

Na zakończenie wernisażu dyrektor Muzeum Okręgowego zaprosił zebranych mieszkańców Rzeszowa i turystów do quizu wiedzy o Węgrzech i kontaktach polsko-węgierskich, przygotowanego przez stronę węgierską.

Waldemar Szumny
Kancelaria Zarządu
Foto: Łukasz Kleska WiMBP w Rzeszowie