Cześć Żołnierzom Niezłomnym złożyli mieszkańcy Przeworska. W niedzielę w Bazylice Kolegiackiej pw. Ducha Świętego w Przeworsku, po 64 latach od zamordowania, oddano hołd braciom Tadeuszowi i Edwardowi Cieślom pochodzącym ze Studziana. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści: senator Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, przedstawiciele wojewody podkarpackiego oraz samorządu województwa, przedstawiciele powiatu i okolicznych  gmin. Obecni byli również członkowie rodziny braci Cieślów wraz z Tadeuszem Pieczonką - świadkiem ich bohaterskich czynów, kombatanci, duchowni, służby mundurowe i poczty sztandarowe.

Przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości sylwetki Żołnierzy Niezłomnych przeworskiej ziemi przybliżyła zebranym dr Irena Kozimala, historyk, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Następnie ks. prał. Tadeusz Gramatyka Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji ofiar komunistycznego reżimu.
 
O potrzebie zachowania pamięci o bohaterstwie Żołnierzy Niezłomnych mówił Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz.
 
Za tę antykomunistyczną działalność byli wielokrotnie skazywani przez Sąd i aresztowani przez UB, a finalnie zostali zamordowani poprzez rozstrzelanie w komunistycznych katowniach. Naszym obowiązkiem jest więc przywracanie pamięci o żołnierzach antykomunistycznego podziemia oraz ich czynach – mówił Andrzej Matusiewicz.
 
Poseł zwrócił również uwagę, że do 2011 roku władze państwowe nie poczyniły żadnych kroków, ażeby ukarać winnych śmierci braci Cieślów i innych bohaterów polskiego podziemia antykomunistycznego,  a oprawcy z tamtych czasów nie zostali rozliczeni:
 
Niedawno minął 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trzeba wspomnieć o człowieku, dzięki któremu to święto może być obchodzone. To właśnie z inicjatywy ustawodawczej Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który w lutym 2010 złożył projekt ustawy, Sejm RP w lutym 2011 r.  uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych – przypominał Poseł Matusiewicz - od tego czasu 1 marca stał się okazją do organizowania uroczystości i okolicznościowych biegów.  Dzięki takim wydarzeniom pamięć o Żołnierzach Wyklętych nadal żyje i jest kultywowana przez młode pokolenie, które chętnie uczestniczy w tych uroczystościach.
 
Po nabożeństwie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona braciom Cieślom, którzy poświęcili swoje życie na walkę z okupantem niemieckim i sowieckim, pod którą złożono wiązanki kwiatów.
 
Następnie wszyscy zebrani przeszli, wraz z orkiestrą wojskową i kompanią reprezentacyjną przed Bazylikę, gdzie odśpiewano hymn państwowy i w skupieniu odczytano Apel Poległych, po którym nastąpiła salwa honorowa. Całość obchodów zakończyła pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Uroczystości uświetnił występ Orkiestry  Wojska Polskiego i musztra 21. brygady Strzelców Podhalańskich.
 
Wydarzenie zgromadziło licznie mieszkańców Przeworska i okolic.