160302 wykleciMsza święta w Kościele Farnym oraz uroczystości przed pomnikiem Łukasza Cieplińskiego i pozostałych członków IV Zarządu Głównego WIN – to program tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Rzeszowie. Wśród kombatantów, duchownych, parlamentarzystów, samorządowców, i rzeszowian obecni byli także przedstawiciele Samorządu Województwa Podkarpackiego, na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem.

Po nabożeństwie wszyscy zebranie przeszli, wraz z orkiestrą wojskową i kompanią reprezentacyjną przed pomnik Żołnierzy Wyklętych. Tam odśpiewano hymn państwowy i mimo niesprzyjającej aury zebrani w skupieniu wysłuchali okolicznościowych przemówień oraz listu od Marszałka Sejmu.

Na konieczność pamięci o bohaterstwie niezłomnych żołnierzy II konspiracji zwracał uwagę marszałek Ortyl.

- Bo choć ich ofiara była wielka, nie jest dostatecznie doceniana przez współczesne pokolenia. Nie jest znana ich tragedia i poświęcenie. Naszym wspólnym zadaniem jest więc przywracanie pamięci o żołnierzach antykomunistycznego podziemia oraz ich czynach. Kultywując tę pamięć budujemy narodową tożsamość, której jednym z najważniejszych elementów jest tradycja niepodległościowa -  mówił Władysław Ortyl.

Następnie odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową i przystąpiono do składania wiązanek kwiatów. Wraz z marszałkiem Ortylem w imieniu samorządu województwa wieniec złożyli Przewodniczący Sejmiku Jerzy Cypryś i sekretarz województwa Lesław Majkut. Całość obchodów zakończyła pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.

 

Mateusz Werner
fot. Michał Mielniczuk
Kancelaria Zarządu UMWP