W dniach 25-29 stycznia odbywają się w województwie podkarpackim VIII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W środowych uroczystościach udział wzięli marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

O godzinie dziesiątej na nowym cmentarzu żydowskim w Rzeszowie w uczczeniu ofiar Holokaustu uczestniczyli m.in. rabin Shalom Ber Stambler – Chabad-Lubawicz z Warszawy i ci, którzy przeżyli ten straszny koszmar oraz ich potomkowie. Obecni byli również przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, uczelni, instytucji kościelnych i kulturalnych, organizacji pozarządowych oraz goście z kraju i zagranicy.

Po wystąpieniu Wicewojewody Podkarpackiego Witolda Lechowskiego głos zabrał Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk, który mówił m.in. o Polakach ukrywających Żydów podczas wojny. Nawiązał także do przygotowywanego na 17 marca tego roku uroczystego otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, wybudowanego za prawie 8,5 mln zł.

Następnie w Uniwersytecie Rzeszowskim można było wysłuchać relacji ocalonych z Holokaustu i ich rodzin.

Na zakończenie tego dnia obchodów w Kościele Farnym pw. Św. Wojciecha i Stanisława odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego, nawiązujące do Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce. Połączone ono było z odczytaniem nazwisk Polaków z Rzeszowszczyzny zamordowanych za pomoc niesioną Żydom oraz Żydów, którzy ponieśli śmierć wraz z nimi.

Udział w nabożeństwie wzięli marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Bogdan Romaniuk, który uczestniczył w odczytywaniu nazwisk zamordowanych Żydów.

Waldemar Szumny
Kancelaria Zarządu
Fot. 
Jadwiga Zydroń