Już za kilka dni do naszego regionu przyjadą ludzie, którzy przeżyli koszmar Holocaustu oraz ich potomkowie. Wszyscy będą uczestniczyć w Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. W organizację obchodów włączyło się aż piętnaście miast i miejscowości z terenu Podkarpacia, uczelnie wyższe i szkoły średnie, instytucje kościelne, kulturalne, edukacyjne oraz organizacje pozarządowe. Przedsięwzięcie objął swoim patronatem Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Obchody odbędą się w dniach 25-29 stycznia, ale centralne uroczystości będą miały miejsce w Rzeszowie, 27 stycznia. Podczas rzeszowskich uroczystości, uczestnicy oddadzą cześć Żydom na cmentarzu żydowskim, a na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się wykład pt: „Centrum Badań nad Zagładą Żydów: prace badawcze i edytorskie”, gdzie przedstawione zostaną relacje ocalonych z Holokaustu i ich rodzin. Uwieńczeniem obchodów będzie – mające już swoją tradycję - nabożeństwo w rzeszowskim Kościele Farnym, poświęcone zamordowanym Żydom z Podkarpacia, podczas którego zostaną odczytane listy z nazwiskami Żydów, którzy zginęli podczas eksterminacji oraz Polaków ukrywających ich – którzy zginęli wraz z nimi – nazwanych Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata.

W uroczystości wezmą udział goście reprezentujący różne organizacje i instytucje w Polsce i za granicą. Będą obecni reprezentanci środowisk żydowskich z różnych krajów świata, a także przedstawiciele środowisk naukowych i instytucji samorządowych. Organizatorem Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, którego obchody wrosły już w wielokulturową symbolikę miasta Rzeszowa, a także całego Podkarpacia, jest od ośmiu lat Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zakład przez swoją działalność stara się pokazać w jaki sposób społeczność żydowska na przestrzeni wieków wrosła w dzieje i kulturę polską. Dzięki jego działalności, obchody stały się wizytówką tolerancji i otwartości na różnorodność kulturową i wyznaniową.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w podkarpackich uroczystościach, które będą ważnym wydarzeniem dla naszego regionu i połączą wszystkich jego mieszkańców w duchu tolerancji oraz otwartości na różne wyznania i kultury.

Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP