Łańcuccy funkcjonariusze Policji mogą już cieszyć się z nowej siedziby przy ul. Traugutta 13A oddanej w ich użytek. Uroczyste oddanie  obiektu przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinspektora Cezarego Popławskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektora dr Krzysztofa Pobuta, miało miejsce 15 styczna 2016 roku. 

Po poświęceniu budynku, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych wraz z przedstawicielami władz policji uroczyście otworzyli obiekt, przecinając symboliczną wstęgę. Wydarzenie zgromadziło wielu gości m.in. posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha , Wojewodę Podkarpackiego - Ewę Leniart oraz przedstawicieli lokalnych władz. W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego w wydarzeniu uczestniczył Członek Zarządu - Lucjan Kuźniar, który odczytał list Marszałka skierowany do uczestników uroczystości, z gratulacjami oraz podziękowaniem za dotychczasową pracę słowami:

Serdecznie gratuluję policjantom z Łańcuta nowego obiektu komendy. Mam nadzieję, że będzie ona tworzyła warunki do lepszego pełnienia niełatwej policyjnej służby oraz budowania poczucia wspólnoty, a także dumy z przynależności do niej. Jeszcze raz dziękując za zaangażowanie, życzę radosnego świętowania, a na co dzień wielu zawodowych i osobistych powodów do zadowolenia.

W ręce policjantów oddano również 5 nowych radiowozów, które zostały zakupione ze środków pozyskanych z Komendy Głównej Policji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz lokalnych samorządów.

Zgromadzeni mogli obejrzeć nowy budynek uczestnicząc w prezentacji pomieszczeń, po których oprowadzał Komendant łańcuckiej Policji nadkom. Andrzej Żygadło.

Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 2,5 tys. metrów kwadratowych powstał na 75-arowej działce graniczącej ze stadionem STALI Łańcut. Inwestycję za niemal 9 mln zł realizowała firma SKANSKA. Nowa komenda powstała w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji realizowanego przez Komendanta Głównego Policji przy wsparciu władz Gminy Łańcut.

Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu UMWP