Kolegium Wigierskie, Biblioteka Jagiellońska i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały spotkanie poświęcone postaci majora Czesława Blicharskiego. Była to zarazem kolejna odsłona prac Akademii Dziedzictwa Kresów, które jako stałe seminarium programotwórcze ma pomóc w powstaniu tworzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej. W spotkaniu uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

Sesję zatytułowaną „Major Czesław Blicharski – mistrz pracy organicznej” zorganizowano 5 stycznia w przeddzień rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego, wzoru polskich organiczników. Była to inauguracja tworzenia przez ruch społeczny Pro Publico Bono Pocztu Mistrzów Polskiej Pracy Organicznej.

Samo spotkanie było natomiast okazją do przypomnienia wybitnej osoby majora Czesława Blicharskiego oraz jego dzieła życia w postaci Archiwum Tarnopolskiego. Zebrani dzieląc się swoimi wspomnieniami i refleksjami nad życiem lotnika Dywizjonu 300 podkreślali wiele szlachetnych cech mjra Blicharskiego, który pozostając do końca Kresowianinem walczył niestrudzenie o zachowanie dziedzictwa swojej małej tarnopolskiej ojczyzny.

Krakowska sesja Akademii Dziedzictwa Kresów nie ograniczyła się tylko do warstwy wspomnieniowej, lecz podjęto także głębszy namysł nad tematyką Kresów i ratowania kresowej pamięci. W sposób bardzo wyraźny wskazał ten kierunek marszałek Władysław Ortyl, który zauważył że mjr Blicharski, oprócz stworzenia unikalnego Archiwum Tarnopolskiego, pozostawił po sobie też swoisty apel o zintensyfikowanie i zinstytucjonalizowanie działań zmierzających ku ratowaniu i krzewieniu kresowego dziedzictwa.

Dzisiaj podejmujemy apel Czesława Blicharskiego, który przez lata był niesłyszany i wobec wielu zaniechań państwa w dziedzinie polityki historycznej włączamy się do działania. Choć nie zawsze jest to obowiązek samorządu, to jednak angażujemy się w tę idee, która jest Podkarpaciu z pewnością bliska. Dlatego po bliskim już otwarciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów, kolejnym kierunkiem działań Samorządu Województwa Podkarpackiego, który został już zainicjowany, będzie tworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej – mówił marszałek Ortyl.

Wypowiedź ta była jednocześnie zaproszeniem do współdziałania przy tworzeniu nowej instytucji, co pozwoli nie tylko stworzyć archiwa innych kresowych ośrodków na wzór Archiwum Tarnopolskiego, ale docelowo kompleksowo podejmie zagadnienie specyfiki i spuścizny Kresów. Adresatem tego zaproszenia są nie tylko instytucje publiczne, ale również podmioty społeczne i osoby prywatne, którzy będą bardzo ważnym komponentem w budowie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej.

Mateusz Werner
Kancelaria Zarządu