To jedyna świątynia w archidiecezji przemyskiej i jedna z nielicznych w świecie, konsekrowana osobiście przez Ojca Św. Jana Pawła II. Miało to miejsce 10 czerwca 1997 r. podczas wizyty Papieża w Dukli i Krośnie. Uroczystość ustanowienia sanktuarium rozpoczęła się otwarciem Drzwi Miłosierdzia.
Liturgię pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Józefa Michalika koncelebrowali biskupi: Jan Wątroba - ordynariusz diecezji rzeszowskiej, Marian Rojek - pochodzący z archidiecezji przemyskiej ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz Adam Szal i Stanisław Jamrozek - biskupi pomocniczy archidiecezji przemyskiej. Homilię wygłosił ks. biskup Jan Wątroba. Zwrócił uwagę na najważniejsze myśli Jana Pawła II z pielgrzymki do Krosna. Podkreślił, że to właśnie JP II należy do największych apostołów Bożego Miłosierdzia czasów nowożytnych. Przypomniał, że również papież Franciszek zachęca do praktykowania uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy.
Na uroczystość licznie przybyli kapłani i siostry zakonne, przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych oraz wierni. Obecna była również Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, która przekazała dar Zarządu Województwa Podkarpackiego - puszkę liturgiczną.
Po odczytaniu dekretu o ustanowieniu sanktuarium ks. abp J. Michalik poświęcił obraz św. Jana Pawła II. Na zakończenie podziękował wszystkim, którzy 18 lat temu podjęli się trudu organizacji wizyty Ojca Świętego w Krośnie. Dziękował też mieszkańcom Krosna, że potrafili docenić dar, jakim była obecność Ojca Świętego na ziemi krośnieńskiej. W Krośnie zachowano krzyż z mszy papieskiej, pod którym corocznie, w rocznicę pobytu papieża na ziemi krośnieńskiej odbywają się spotkania  modlitewne, tutaj postawiono pomnik JP II, a pod kierowaną na ręce arcybiskupa prośbą o ustanowienie sanktuarium, podpisało się 10 tys. osób. Stosowną prośbę wystosowała też Rada Miasta Krosna.
Uroczystości zakończyło uroczyste „Te Deum laudamus”
 
Parafia pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie należy do jednej z młodszych w archidiecezji przemyskiej. Jej początki sięgają 1984 roku. W 1986 roku uzyskano pozwolenie na pierwszy etap budowy kościoła. W 1989 r. ks. biskup Ignacy Tokarczuk poświecił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. 29 czerwca 1994 roku, w dziesiątą rocznicę powstania parafii, po raz pierwszy sprawowano mszę św. w surowych murach górnego kościoła. 10 czerwca 1997 roku papież Jan Paweł II poświęcił świątynię, której od tej pory patronują św. Piotr Apostoł i św. Jan z Dukli. Ówczesnym proboszczem był ks. Jan Kutyna, który swoją posługę w parafii sprawował w latach 1983-2007.
W parafii działa Muzeum Jana Pawła II, które gromadzi pamiątki związane z pielgrzymką do Krosna i osobą JP II.
Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fot. Klaudyna Konarzewska