Ogłoszony w 2015 roku przez UNESCO Rok Tadeusza Kantora zwieńczyły oficjalne obchody 100. rocznicy urodzin artysty. Uroczystości odbyły się 5 grudnia br. w Wielopolu Skrzyńskim. Ich organizatorem był tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku, współorganizatorami zaś Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora, działające w miejscu urodzenia Kantora. Zarząd województwa reprezentował podczas obchodów wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Program sobotnich uroczystości rozpoczął pokaz warsztatowy pt. „Stoję na scenie”, zrealizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora w ramach projektu „Tadeusz Kantor inspiruje swoich rodaków”. Pokaz sfinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego. Autorem scenariusza i reżyserem spektaklu była Monika Adamiec.

Po pokazie warsztatowym wójt gminy Marek Tęczar i prezes TPZW im. Tadeusza Kantora Julian Zegar wręczyli podziękowania wszystkim instruktorom prowadzącym warsztaty teatralne w ramach projektu. Podziękowano również osobom promującym twórczość Kantora i wspierającym działalność Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Okolicznościowe przemówienie wygłosił m.in. wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, który odczytał również list wystosowany przez marszałka Władysława Ortyla do uczestników obchodów. W związku z przypadającą 25. rocznicą śmierci Tadeusza Kantora, na wielopolskim rynku uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki i zapalili znicze pod pomnikiem artysty i Siostry Zofii.

W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Kantora, w Ośrodku Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim otwarto wystawę prac ropczyckiego artysty Adama Sypla pt. „Kantor i ja”. Wystawę można zwiedzać do końca marca 2016 roku.

Fot. Damian Budziwojski