Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza konkurs na logo Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Konkurs skierowany jest do twórców, w szczególności studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków artystycznych w Polsce, a jego celem jest wyłonienie projektu logo nowo powstającej instytucji kultury. Zgłoszenia należy złożyć do dnia 29 grudnia 2015 r. do godz. 15.30. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora Konkursu, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Karta informacyjna 

Konkurs na logo Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Opis sprawy

Celem Konkursu jest wyłonienie projektu logo nowopowstającego Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. W swoich pracach uczestnicy powinni wziąć pod uwagę charakter powstającej instytucji, stworzyć znak oryginalny, łatwy do zapamiętania, czytelny i funkcjonalny.

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do twórców, w szczególności studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków artystycznych w Polsce.

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Formularze/dokumenty do pobrania

Organizator Konkursu

Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Miejsce składania dokumentów

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

lub dostarczyć osobiście pod ww. adres.

Dokumenty powinny być opatrzne dopiskiem: Konkurs na logo Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – nie otwierać!

Terminy składania dokumentów

Zgłoszenia należy złożyć do dnia 29 grudnia 2015 r. do godz. 15.30. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora konkursu, potwierdzona pieczęcią wpływu.

PREZENTACJA PROJEKTU
MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ
IM. RODZINY ULMÓW W MARKOWEJ

ZOBACZ