Julian Wojtyna otrzymuje medal "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945"W uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” otrzymał żołnierz II Wojny Światowej - Julian Wojtyna.

Medal przyznany przez Jana Stanisława Ciechanowskiego Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie wręczył członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar. W tym wydarzeniu uczestniczyły także Barbara Pilawa-Kraus wicestarosta łańcucki wraz z Joanną Dubiel-Sową, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.

Spotkanie odbyło się w Korniaktowie - rodzinnym domu Pana Juliana i miało szczególny charakter, ponieważ w tym roku skończył on 100 lat. Członek Zarządu wręczył medal oraz pamiątkowy dyplom, a także bukiet kwiatów życząc przede wszystkim dobrego zdrowia. Spotkanie było okazją do rozmowy o wydarzeniach, których uczestnikiem był Julian Wojtyna. Lucjan Kuźniar wyraził swoje uznanie dla zasług pana Juliana w czasie działań wojennych oraz w powojennej Polsce.

Paweł Tworek

Kancelaria Zarządu UMWP