Wystawę 30 wyróżnionych fotografii w ramach konkursu „Bioróżnorodność Polski  Południowo-Wschodniej” otwarto dziś w holu urzędu marszałkowskiego. Przyznano także nagrody laureatom, którzy najładniej uchwycili  zróżnicowanie fauny i flory naszego regionu.  Wręczył je wicemarszałek Wojciech Buczak.
Sama wystawa jest inicjatywą Stowarzyszenia na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „HORYZONTY”, które realizuje projekt „W HARMONII Z NATURĄ – promocja bioróżnorodności Polski Południowo-Wschodniej”. Jest on dedykowany mieszkańcom województwa podkarpackiego i lubelskiego, zaś jego celem jest ukazania biologicznego i krajobrazowego piękna tej części Polski.
Wicemarszałek Buczak gratulując laureatom, jednocześnie dziękował organizatorom za inicjatywę, która jest bardzo pomocna w promocji Podkarpacia jako regionu o unikalnym, a co najważniejsze mało zanieczyszczonym środowisku naturalnym. Stanowi to cenną wizytówkę Podkarpacia, która w doskonały sposób nadaje się do tego typu konkursów.
Mateusz Werner
Kancelaria Zarządu