Znamienici goście i otwarcie wystawy, będącej efektem kilkuletnich prac przygotowawczych, uświetniło jubileusz Jana Potockiego w 200-setną rocznicę śmierci wybitnego potomka  jednego z możniejszych rodów Rzeczpospolitej. Na wydarzeniu obecna była Minster Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz krewni jubilata z Markiem Potockim na czele.  

Uroczystość rozpoczęły przemówienia gości i organizatorów. Dyrektor Muzeum-Zamku w Łańcucie podkreślił ogrom prac i przygotowań, jakie poprzedziły zorganizowanie jubileuszu i wystawy. Z kolei Marek Potocki zwrócił uwagę na niesłuszne zapomnienie postaci Jana Potockiego w polskiej świadomości, jednocześnie dziękując za jej pozytywne przywracanie w ramach takich okoliczności. Bardzo istotną kwestię podjęła Pani Minister Omilanowska zwracając uwagę, że dzisiejsze muzeum jest nie tylko kustoszem własnych zbiorów, ale również kustoszem pamięci o ludziach związanych z danym miejscem.

Do tej misji nawiązał również w swoim przemówieniu Marszałek Ortyl, radując się jednocześnie z całego jubileuszu.

Jestem przekonany, że organizacja obchodów upamiętniających postać Jana Potockiego w Łańcucie pozwoli nam wszystkim lepiej poznać tego znanego przedstawiciela epoki Oświecenia, który swoją wiedzą, otwartością umysłu i chęcią poznawania świata, a także dorobkiem artystycznym i naukowym – wykraczał poza epokę, w której żył – mówił marszałek.

Ciekawym akcentem była także prezentacja specjalnie wydanego znaczka pocztowego z Janem Potockim. W tym kontekście umieszczono również przed zamkiem balon pocztowy, który zgromadzeni mogli nadać swoje kartki. Historyczną konotacją tej atrakcji był oczywiście fakt przelotu balonem przez samego Jana Potockiego, który dokonał tego jako jedna z pierwszych osób.

Następnie oficjalnie otworzono wystawę poświęconą jubilatowi. Składa się ona z trzech części, prezentując różnego rodzaju eksponaty z epoki, zaświadczające o barwnym życiu Jana Potockiego i jego bardzo szerokich horyzontach intelektualnych. W ramach obchodów przewidziano także konferencję naukową, którą zaszczyci obecność naukowców z renomowanych uczelni francuskich.  


Matusz Werner
Kancelaria Zarządu UMWP