W niedzielę 21 czerwca w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Lipnicy została odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich księdza kanonika Edwarda Ożoga.

Z tej okazji do czcigodnego jubilata list okolicznościowy z podziękowaniami i życzeniami skierował marszałek Władysław Ortyl, w którego imieniu głos zabrał Waldemar Szumny.

Dziękuję za wielką mądrość, za zaangażowanie i odwagę, jakiej niejednokrotnie wymagało od Księdza głoszenie Słowa Bożego, za ofiarność w kapłańskiej służbie, za kształtowanie postawy etycznej kolejnych pokoleń, za niezwykłe oddanie i poświęcenie w służbie Kościołowi. Przez kolejne dekady był i jest Ksiądz drogowskazem dla wielu wiernych Kościoła, wielu ludziom – zwłaszcza młodym – w różnych miejscach swej kapłańskiej posługi przybliżał Ksiądz Kanonik prawdy wiary, ucząc wytrwałości oraz wierności Bogu i sobie – to słowa odczytane z listu marszałka Władysława Ortyla.

W kolejnych zdaniach marszałek pogratulował szanownemu jubilatowi dzieł, które w ciągu 50 lat swej kapłańskiej służby stworzył.

Wyrażając mój podziw i szacunek, proszę o przyjęcie życzeń zdrowia, obfitości łask Bożych oraz radości z owoców swej pracy, na kolejne lata posługi na rzec Kościoła – zakończył swój list marszałek Władysław Ortyl.

Niedzielna uroczystość – przy pięknej słonecznej pogodzie – zgromadziła wielu duchownych i tłumy wiernych, których wspólnotę stworzył ksiądz Edward Ożóg niemalże od podstaw organizując przez lata życie religijne parafii w Lipnicy.

Waldemar Szumny
Kancelaria Zarządu