150604-serca

Kilkadziesiąt tysięcy rozśpiewanych i roztańczonych ludzi wychwalało Boga na 13. edycji koncertu „Jednego Serca, Jednego Ducha”. Impreza odbywająca co roku w uroczystość Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie stała się wizytówką regionu, ale także wydarzeniem w skali europejskiej. Zarząd województwa reprezentowali na niej wicemarszałkowie Wojciech Buczak i Maria Kurowska.

O randze koncertu świadczą licznie przybyli goście z różnych zakątków kraju, ale także wielu państw nie tylko z naszego kontynentu. Do nich wszystkich oraz do mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia skierował swój list, za pośrednictwem JE bp-a Jana Wątroby, papież Franciszek - co oficjalnie rozpoczęło występy artystów.

Innym oficjalnym akcentem otwarcia koncertu było wręczenie Janowi Budziaszkowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, wraz z uchwałą podjętą w tej kwestii przez sejmik województwa. Sukces koncertu, który stał się jednym ze znaków firmowych naszego regionu, nie byłby możliwy bez duchowego ojca całego przedsięwzięcia, Pana Budziaszka – zaznaczał wręczający wyróżnienie wicemarszałek Buczak.

Następnie publiczność zobaczyła występy wielu artystów, którzy w różnorodnej formie i na najwyższym poziomie, zapewniali dobrą zabawę, a zwłaszcza wiele duchowych przeżyć. Debiutanci wśród widowni z pewnością odczuli niesamowity klimat koncertu, szczególnie gdy w rękach tysięcy ludzi zapłonęły świece.

 

 

Mateusz Werner
Kancelaria Zarządu UMWP