Przed cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia w Sanktuarium w Jodłówce modliły się panie z kół gospodyń wiejskich z powiatu przeworskiego i jarosławskiego  wraz z członkiem zarządu województwa Lucjanem Kuźniarem i jego małżonką, wypraszając potrzebne łaski dla wszystkich matek.

Uroczystość poprowadził ks. proboszcz Jerzy Jakubiec, który przewodniczył mszy świętej, a następnie zawierzył wszystkie matki, Maryi, matce wszystkich ludzi. Po czym zgromadzeni mieli przyjemność wysłuchać występów scholi i chóru parafialnego.
Następnie Lucjan Kuźniar złożył życzenia zgromadzonym paniom, samych radosnych chwil, jak najmniej trosk i jak najwięcej wdzięczności dzieci za trud i poświęcenie włożone w ich wychowanie.
Dziękuję za wkład w życie rodzin i społeczeństwa, za kształtowanie postaw młodych Polaków oraz za wszystkie trudy i starania. Zachęcam również panie do większej aktywności w życiu publicznym w różnych wymiarach – począwszy od stowarzyszeń,  kół gospodyń wiejskich aż po firmy, instytucje i świat polityki, podkreślając, że to właśnie głos matek i niesiona przez nie „bliskość prawdy  o życiu” rzeczywiście jest w stanie zmienić naszą sferę publiczną  w debatę nad konkretnymi sprawami i problemami, z którymi borykają się polskie rodziny – podsumował Członek Zarządu Woj. Podkarpackiego Lucjan Kuźniar.
Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu