150513 - loretW Parku Miejskim w Jaśle odsłonięto obelisk z popiersiem Adama Loreta – znakomitego jaślanina, twórcy współczesnego leśnictwa polskiego, organizatora i pierwszego naczelnego dyrektora Lasów Państwowych. Inicjatywę tę podjął społeczny komitet złożony z przedstawicieli samorządu Jasła, leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Krośnie.

W uroczystości uczestniczyła wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, a ponadto: senator Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca, wojewoda Małgorzata Chomycz - Śmigielska, dyrektor generalny Lasów Państwowych w Warszawie Adam Wasiak, przewodniczący zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. Andrzej Grzywacz, dyr. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Bogusław Famielec, przewodniczący krośnieńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego Marek Marecki, autor pomnika Grzegorz Tomkowicz, dyr. Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie Łukasz Piróg oraz diecezjalny kapelan pracowników gospodarki leśnej, wodnej i parków narodowych ks. Jan Cebulak.

Aktu odsłonięcia pomnika dokonali: Adam Wasiak, Bogusław Famielec, Andrzej Grzywacz i Ryszard Pabian. Obok obelisku „na wieczną rzeczy pamiątkę w roku jubileuszu 650-lecia Miasta Jasła” dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak i dyr. krośnieńskiej RDLP Bogusław Famielec w asyście m.in. wicemarszałek Marii Kurowskiej, posadzili dwa cisy.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak dziękując wszystkim, którzy podjęli trud upamiętnienia Adama Loreta zwrócił uwagę, że  przesłaniem i ideą dzisiejszych Lasów Państwowych jest myśl tego wybitnego Polaka. Powołał się na ustawę o lasach, która formalizuje funkcjonowanie polskiego leśnictwa, dokładnie odzwierciedla to, co w swoich wystąpieniach i dokumentach przedstawiał Adam Loret. Podkreślił, że bieżące działanie dzisiejszych leśników jest zastosowaniem myśli Loreta i zapewne dużej grupy ówczesnych leśników, którzy służyli mu pomocą oraz, że to właśnie Adam Loret sformułował podstawowe tezy, które dzisiaj są tak ważne dla leśnictwa, czyli wielofunkcyjność gospodarki leśnej.

Wicemarszałek M. Kurowska w swojej wypowiedzi nawiązała do postaci wybitnych jaślan, którym dopiero teraz przywracana jest pamięć i zwróciła uwagę, jak ważne i aktualne jest dziś przesłanie A. Loreta.

- Dzisiejszym wydarzeniem przywracamy pamięci Jasła i Polski kolejnego jaślanina. Tym, którzy są spoza Jasła pragnę przekazać, że pamięć o wielu jaślanach zatarła się  po drugiej wojnie światowej. A to dlatego, że Jasło w 97 procentach zostało w czasie wojny zniszczone. Myśl Adama Loreta jest bardzo ważna również obecnie. Pozwolę ją sobie przytoczyć, mając na uwadze dyskusje, które ostatnio pojawiały się o prywatyzacji lasów państwowych. Adam Loret powiedział: „Tylko państwo jako właściciel lasów jest w stanie, poprzez racjonalne gospodarowanie tymi lasami uwydatnić wszystkie ekonomiczne, przyrodnicze i kulturowe korzyści płynące z nich dla kraju”. Mam nadzieję, że już nigdy nie będzie mowy o prywatyzacji Lasów Państwowych – mówiła wicemarszałek.

Także inni mówcy podkreślali ogromne zasługi Adama Loreta w stworzeniu nowego wizerunku lasów państwowych, który uważał, że las ma do spełnienia również szereg innych funkcji o podstawowym znaczeniu w życiu państwa i narodu.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Loreta uświetniły poczty sztandarowe Polskiego Towarzystwa Leśnego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle a także hejnaliści z Zespołu Szkół Leśnych w Lesku.

Dodatkową atrakcją uroczystości w Parku Miejskim był leśny piknik. Z okazji 650-lecia Jasła leśnicy rozprowadzili nieodpłatnie 650 sadzonek rodzimych gatunków drzew, wyhodowanych w leśnych szkółkach.

Adam Loret urodził się w 1884 r. w Jaśle, gdzie jego ojciec Sydon Loret był urzędnikiem kolejowym. Uczęszczał do jasielskiego gimnazjum. Studiował leśnictwo w Wyższej Szkole Lasowej we Lwowie i w Tharandcie w Saksonii. Po studiach podjął pracę w lasach majątku Branickich w Suchej niedaleko Żywca, a w niepodległej Polsce przeszedł do tworzącej się administracji Lasów Państwowych. W 1925 r. został dyrektorem warszawskiej Dyrekcji LP, a w 1934 r., pierwszym dyrektorem naczelnym Lasów Państwowych.

Jego zasługą było uporządkowanie struktur zarządzania państwowym majątkiem leśnym i przeprowadzenie pierwszej inwentaryzacji zasobów leśnych kraju. Konsekwentnie prowadził politykę limitowania pozyskania drewna i ochrony zasobów leśnych Polski. Doprowadził do likwidacji systemu koncesji dla zagranicznych przedsiębiorstw prywatnych na eksploatację polskich lasów. Współorganizował nowoczesny przemysł drzewny, był m.in. twórcą Polskiej Agencji drzewnej PAGET. Wdrożył w praktyce koncepcję samowystarczalności ekonomicznej polskich Lasów Państwowych.

Po wybuchu II wojny światowej nie skorzystał z propozycji bezpiecznego opuszczenia kraju. Zamordowany przez NKWD prawdopodobnie na początku 1940 roku. Okoliczności jego śmierci nie zostały do dziś wyjaśnione.

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu
Fot. S. Grzywacz