Jednej z największych zwycięskich bitew podziemia niepodległościowego z oddziałami sowieckimi na ziemiach polskich po 1944 roku, poświęcona została sesja naukowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce. W tym rocznicowym wydarzeniu odbywającym się pod patronatem Marszałka Województwa, wziął udział inicjator przedsięwzięcia wicemarszałek Wojciech Buczak.

Sesja, poprzedzona pokazem filmu „Kwatera Ł”, odbyła się w okrągłą 70. rocznicę bitwy, która miała miejsce 6 maja 1945 roku w Kuryłówce. Zorganizowana została przez Gminę i GOK Kuryłówka oraz IPN Oddział w Rzeszowie. W czasie bitwy oddziały podziemia narodowego dowodzone przez Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”, odparły atak żołnierzy NKWD, zadając im ciężkie straty (50-70 zabitych). Niestety zwycięstwo to przyniosło zemstę ze strony „wyzwolicieli”, którzy dwa dni później spacyfikowali i spalili wioskę.
Tym wydarzeniom, a więc bitwie, represjom, a także samej sytuacji pogranicza Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny poświęcone zostały referaty. Po niej zebrani licznie mieszkańcy, młodzież i kombatanci, dzieli się swoimi refleksjami na temat tamtych dni.
Wicemarszałek Buczak przypomniał natomiast zebranym o roli historii w życiu wspólnoty narodowej oraz podzielił się własnym świadectwem. Jednocześnie zachęcał, by głośno i dumnie mówić o tych bohaterach, którzy jeszcze nie tak dawno skazani byli na zapomnienie.
Mateusz Werner
Kancelaria Zarządu