150108 - opłatekCzłonkowie zarządu spotkali się dziś na tradycyjnym noworocznym spotkaniu z przedstawicielami podkarpackich mediów. Dziennikarze usłyszeli życzenia marszałka Władysława Ortyla i połamali się opłatkiem.

Marszałek życzył zgromadzonym – Aby nasza współpraca, na linii samorząd – media, nadal układała się tak dobrze, abyście Państwo wciąż pracowali z takim zapałem jak dotychczas, będąc ważnym ogniwem relacji społeczeństwo – władza. Prywatnie, życzę aby ten rok ułożył się wam jak najlepiej. Żebyście mogli spędzić jak najwięcej czasu
w gronie waszych rodzin, bo zdaję sobie również sprawę z tego jak bardzo nienormowany może być czas pracy dziennikarza
.