Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

W okresie od 8 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r. (data stempla pocztowego) złożono 224 prace plastyczne z terenu 31 gmin województwa podkarpackiego. Prace zostały podzielone na kategorie wiekowe:

  1. Szkoła Podstawowa uczniowie klas I – III (I kategoria) – 60 prac,
  2. Szkoła Podstawowa uczniowie klas IV – VI (II kategoria) – 107 prac,
  3. Szkoła Podstawowa uczniowie klas VII – VIII (III kategoria) – 20 prac,
  4. Szkoła Ponadpodstawowa uczniowie wszystkich klas (IV kategoria) – 9 prac,
  5. Seniorzy – wiek 60 + (V kategoria) – 28 prac.

W najbliższych tygodniach Komisja konkursowa dokona oceny złożonych prac. Informacja o laureatach konkursu zostanie udostępniona najpóźniej do dnia 12 czerwca 2023 r.

Prace plastyczne uczestników konkursu w.1