Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

  1. Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich
  2. Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów

1. „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nabór wniosków do pierwszego etapu trwał do 30 września 2020 roku.

Przyznane wsparcie przez Prezesa Rady Ministrów: 100 000 000,00 zł

Szacowany koszt inwestycji wg Województwa Podkarpackiego: 114 479 000,00 zł

Zakładane efekty:

Likwidacja szkód powodziowych na DW: 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach pozwoli na poprawę komunikacyjności na terenie WP, przywróci dostępność mieszkańców do ośrodków gminnych oraz infrastruktury szkolnej. Zadanie ograniczy objazdy spowodowane zamknięciami dróg, zapewni prowadzenie agroturystyki i polepszy dostępność obecnie ograniczonych obszarów województwa.

2. Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów

Drugi nabór wniosków do RFIL trwał do 28 grudnia, w ramach tego naboru złożono stosowny wniosek na ww. zadanie. Prezes Rady Ministrów w dniu 31 marca 2021 r. wyłonił inwestycje strategiczne i kluczowe dla rozwoju Województwa Podkarpackiego, na które przyznano dofinansowanie:

Przyznane wsparcie przez Prezesa Rady Ministrów: 25 000 000,00 zł

Szacowany koszt inwestycji wg Województwa Podkarpackiego: 40 000 000,00 zł

Zakładane efekty:

Lata realizacji to czerwiec 2021-grudzień 2027.

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej środkowo-zachodniej części Województwa Podkarpackiego w ruchu drogowym oraz usprawnienie komunikacji w regionie. Inwestycja ułatwi transport do zakładów pracy znajdujących się w pobliżu autostrady A4 w pow. ropczycko-sędziszowskim. Poprawie ulegnie również dostępność komunikacyjna regionu stwarzająca możliwość otwarcia nowych terenów inwestycyjnych tj. zakładów i miejsc pracy.