Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 

W dniach 6-7 kwietnia 2022 r. Region Murcja (Hiszpania) – Lider projektu OUR WAY zorganizował wizytę studyjną dla partnerów z Województwa Podkarpackiego oraz NWRA (Irlandia), którzy zamierzają wykorzystać na swoim terenie rozwiązania sprawdzone na szlakach greenways w Hiszpanii. Głównym celem wizyty studyjnej było dogłębne zapoznanie się z modelem spójnego zarządzania i finansowania budowy i utrzymania szlaków w Murcji (konsorcjum powołane z udziałem 19 samorządów), poznanie rozwiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi przy organizacji imprez na szlakach oraz zasad regulujących wykonywania prac przy utrzymaniu szlaków przez osoby skazane za drobne wykroczenia.

W pierwszym dniu wizyty zorganizowana została konferencja w Instytucie Turystyki w Murcji, w której wzięli udział dyrektorzy generalni Regionu Murcja: Unii Europejskiej, Instytutu Turystyki, Generalnej Dyrekcji ds. Środowiska Naturalnego, jak również Europejskiego Stowarzyszenia Greenways oraz przedstawiciele gmin - członków Konsorcjum Greenways Regionu Murcja, które zostało utworzone jako podmiot publiczny w celu technicznej, ekonomicznej i administracyjnej współpracy przy zarządzaniu i utrzymaniu ponad 200 km szlaków greenways w tym regionie. Podczas wydarzenia partnerzy projektu mieli możliwość wymiany doświadczeń na temat zarządzania zielonymi szlakami, promocji, organizacji imprez oraz współpracy z podmiotami z obszaru więziennictwa. Przedstawiono też prezentacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania Action Planów przez uczestniczących w spotkaniu partnerów projektu.

Drugiego dnia uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili północny zachód regionu Murcja, gdzie mieli okazję pokonać ostatni odcinek szlaku „Via Verde del Noroeste”, który prowadzi z Murcji do Caravaca de la Cruz. W trakcie tej aktywności przedstawiciele konsorcjum wyjaśniali szczegółowo wiele kwestii dotyczących utrzymania szlaku. W Caravaca de la Cruz odbyło się również spotkanie z burmistrzem tego miasta, podczas którego podkreślono znaczenie szlaków greenways dla rozwoju turystyki oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego.

W wizycie studyjnej wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY.

Projekt OUR WAY jest współfinansowany ze środków Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 i jest realizowany wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Irlandii, Francji, Węgier, Bułgarii oraz Belgii.

 

Więcej o projekcie na stronie: OUR WAY Interreg Europa

 

Konferencja dla uczestników wizyty studyjnej, w Instytucie Turystyki w Murcji

 

Uczestnicy wizyty studyjnej na szlaku Via Verde del Noroeste.

 

Wszyscy uczestnicy wizyty studyjnej w miejscowości Caravaca de la Cruz