Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


NWRA - partner projektu OUR WAY z Irlandii zorganizował w dniach 31 maja – 1 czerwca 2022 r. ostatnią wizytę studyjną w ramach realizacji projektu. W wizycie uczestniczyli partnerzy z Hiszpanii, Polski i Węgier, którzy w swoich Planach Działania zamierzają wykorzystywać „Dobre Praktyki” stosowane w Irlandii w zakresie tworzenia i zarządzania szlakami greenways. 

Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje dotyczące m.in. korzyści społecznych i ekonomicznych tras greenways, metodologii utworzenia tras Blueways, narzędzi i metod wspierających rozwój tras greenways oraz planów dalszego rozwoju tras w Irlandii.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy przejechali na rowerach odcinek Shannon Blueway Cycle z Leitrim do Drumshanbo wzdłuż rzeki Shannon i jeziora Lough Allen, a w drugim dniu z Lough Key Forrest & Activity Park do Boyle. Podczas tych wizyt była możliwość obserwacji zastosowanych na trasie rozwiązań, w tym wykorzystania brzegów kanałów i rzek do prowadzenia tras rowerowych, a także łączenia różnorodnych form turystyki aktywnej.

W wizycie studyjnej wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY.

Projekt OUR WAY jest współfinansowany ze środków Programu Interreg Europa na lata 2014-2020 i jest realizowany wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Irlandii, Francji, Węgier, Bułgarii oraz Belgii.

Krótki materiał video z wizyty na ww. trasach greenways: (tutaj)

Więcej o projekcie na stronie: OUR WAY Interreg Europa

 

20220601 155535

 

 

IMG 7973

 

 

Wizyta uczestników projektu OUR WAY w Irlandii