Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


29 września 2021 r., odbyło się spotkanie podmiotów zainteresowanych rozwojem sieci tras rowerowych oraz szlaków greenways w Województwie Podkarpackim, w ramach projektu OUR WAY współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Interreg Europa 2014-2020.

Spotkanie rozpoczęła Pani Danuta Cichoń – Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej w UMWP, która przywitała uczestników i wprowadziła w tematykę spotkania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń i fundacji zaangażowanych w rozwój eko-turystyki z województwa podkarpackiego.

Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 spotkanie odbyło się w formule online, za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings. W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.

Podczas spotkania przedstawiono prezentacje z zakresu:

  • wstępnych założeń opisu priorytetów regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w zakresie możliwości finansowania tras i dróg rowerowych,
  • możliwości finansowania działań w zakresie powstawania tras i dróg rowerowych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027,
  • założeń do dokumentu pn. Regionalna Polityka Rowerowa Województwa Podkarpackiego,
  • aktualnego stanu realizacji projektu przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej tras rowerowych w Bieszczadach i włączenia ich do szlaku rowerowego Green Velo,
  • realizacji projektu OUR WAY.

Ponadto w spotkaniu wzięła udział Pani Beata Stachura – Dyrektor Departamentu Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Pan Robert Górecki - Zastępca Dyrektora  ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, którzy przedstawili prezentacje z zakresu procesu realizacji tras rowerowych, rozwoju i promocji turystyki rowerowej w kontekście projektu VeloMałopolska.

 

Obraz przedstawia zrzut ekranu z wideokonferencji

 

Zrzut ekranu z wideokonferencji, na ekranie mapa małopolski z zaznaczonymi ścieżkami Velo Małopolska

 

Slajd początkowy z prezentacji