Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 15 marca 2022 r. zaangażowani w realizację projektu OUR WAY uczestnicy brali udział w Krajowym Dniu Informacyjnym na temat pierwszego naboru wniosków Programu Interreg Europa 2021-2027 zorganizowanym przez Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem spotkania było przedstawienie oferty Programu Interreg Europa 2021-2027,  warunków pierwszego naboru projektów, który odbędzie się w dniach 5 kwietnia – 31 maja 2022 roku, narzędzi dedykowanych wnioskodawcom oraz omówienie oferowanego polskim wnioskodawcom wsparcia i przekazanie informacji o kontroli wydatków w Polsce.

W trakcie spotkania omówiono współpracę międzyregionalną w praktyce na przykładach projektów REBUS i S3UNICA, które zostały zrealizowane w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków oraz przedstawiono przykłady dotychczasowych działań polskich partnerów w podjętych ramach projektów realizowanych z Programu Interreg Europa w poprzedniej perspektywie finansowej.

Projekt warunków pierwszego naboru wniosków w języku polskim znajduje się pod adresem: https://bit.ly/3ijNwC4.

Wersja angielska jest dostępna pod adresem: https://bit.ly/3wiYMXt.