Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) dofinansowanego z Programu Interreg Europa na lata 2014-2020, w dniu 28 września 2022 r. w Komitecie Regionów w Brukseli odbędzie się konferencja końcowa projektu zatytułowana "Zielone szlaki - niezbędnik zrównoważonej turystyki".

Głównym celem projektu OUR WAY, który jest realizowany od 2018 r. i angażuje 8 różnych partnerów z całej Europy, jest przyczynianie się do zachowania, ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w całej Europie, poprzez wykorzystanie zielonych szlaków greenways. W tym celu partnerzy projektu opracowali plany działań mające na celu poprawę polityki publicznej związanej z jakością kulturową i przyrodniczą zaangażowanych terytoriów, w tym nad narzędziami do zarządzania nimi oraz nad opracowaniem konkretnych działań na rzecz ich promocji i zachowania.

Podczas konferencji przedstawiona zostanie Europejska Agenda Turystyki, a partnerzy ze wszystkich regionów objętych projektem, wraz z interesariuszami i władzami politycznymi zaangażowanymi w zarządzanie, finansowanie i promocję zielonych szlaków w całej Europie, będą dyskutować o roli zielonych szlaków jako elementu przekrojowego w rozwoju lokalnym i turystyce.

Dzień wcześniej odbędzie się wizyta studyjna na szlakach greenways w okolicach Liege.