Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 W dniach 27-28 kwietnia 2022 r. we Vratsie (Bułgaria) odbyło się 6-te spotkanie Komitetu Sterującego Projekt OUR WAY.

Gospodarzem spotkania było Chamber of Commerce and Industry-Vratsa (Izba Przemysłowo-Handlowa we Vratsie) – partner projektu z Bułgarii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele projektu OUR WAY z Hiszpanii, Polski, Francji, Węgier oraz Pani Mercedes Muñoz – Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Greenways.

W trakcie spotkania omówione zostały m.in. następujące kwestie:

  • omówiono aktualną sytuację dotyczącą wdrożenia przygotowanych przez Partnerów Projektu Action Planów (podejmowane działania, napotkane problemy podczas wdrażania, oczekiwane rezultaty);
  • dyskutowano na temat działań planowanych w ostatnim semestrze realizacji projektu tj. od czerwca 2022 r. do listopada 2022 r. (organizacja konferencji końcowej w Brukseli, termin przekazania do Lidera Projektu ostatniego raportu z realizacji postępów w ramach projektu);
  • omówiono kwestię komunikacji i rozpowszechniania informacji o projekcie.

Ponadto uczestnicy spotkania wzięli udział w wizycie m.in. w Jaskini Ledenika oraz zwiedzili parowiec Radetzki. Odwiedzone miejsca wchodzą w skład 100 obiektów turystycznych Bułgarii.

 

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

 

Więcej informacji o projekcie:

OUR WAY Interreg Europa 

OUR WAY (Facebook) 

OUR WAY (Twitter)

Logo projektu OUR WAY w ramach programu Interreg Europe

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie Komitetu Sterującego projekt OUR WAY

 

 Prezentacja Lidera projektu - Regionu Murcja podczas Komitetu Sterującego projekt OUR WAY

 

 

Zwiedzanie jaskini Ledenika niedaleko miejscowości Vratsa w Bułgarii