Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 22 marca 2023 r. w formule online odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne partnerów projektu pn.: „Dane satelitarne i Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI) dla zarządzania regionalnego opartego na dowodach”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Interreg Europa 2021-2027.

Podczas spotkania poruszono podstawowe kwestie organizacyjne związane z przystąpieniem do realizacji projektu. Lider projektu podzielił się informacjami zdobytymi podczas konferencji dla liderów projektów wyłonionych w I naborze projektów w ramach programu Interreg Europa 2021-2027, zorganizowanej w Sztokholmie 14 marca 2023 r. Przedstawiono zasady dot. raportowania, omówiono początkowe działania w ramach projektu oraz ustalono termin (28-30 czerwca br.) konferencji inaugurującej w Wenecji oraz pierwszego z serii spotkań „Learning Deep Dive”.

logo projektu Satsdifaction