Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 31 marca 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników Local Living Lab (Regionalna Grupa Robocza Interesariuszy) projektu pn.: Zrównoważone obszary chronione jako kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka, akronim: GREENHEALTH.

Uczestników spotkania powitał koordynator regionalny projektu Pan Antoni Jeż.

Następnie Pani Anna Daleka – członek personelu projektu (UMWP) przedstawiła prezentację ogólnych zasad Programu Interreg Europa 2021-2027.

Kolejna prezentacja dot. najistotniejszych informacji w zakresie celów i etapów realizacji projektu Greenhealth, a przedstawił ją regionalny koordynator projektu – Pan Antoni Jeż.

Pani Magdalena Radecka-Gibała, koordynator wieloosobowego stanowiska do spraw ochrony bioróżnorodności, przyrody i krajobrazu w Departamencie Ochrony Środowiska UMWP przedstawiła prezentację dot. działań ww. Departamentu w zakresie ochrony bioróżnorodności i edukacji.

Kolejne 2 prezentacje zostały przedstawione przez przedstawicieli Zespołów Parków Krajobrazowych z Przemyśla i Krosna.

Na koniec spotkania zostały przedstawione informacje dot. udziału przedstawicieli Local Living Lab w wizycie studyjnej w Murcji (Hiszpania) w dniach 8-11 maja 2023 r.

Logo projektu Greenhealth

 

 

 

 

 

 

Prezentacja Anny Dalekiej nt. programu Interreg Europa 2021-2027

 

Prezentacja Pana Dyrektora Dariusza Kozika - p.o. Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

 

Pan Antoni Jeż przedstawia istotne informacje dot. udziału w wizycie studyjnej w Murcji (Hiszpania)