Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniach 9-10 maja 2023 r. partnerzy projektu GREENHEALTH spotkali się, aby zainicjować projekt w urokliwym otoczeniu Regionalnego Parku Przyrody Sierra Espuña w regionie Murcja (Hiszpania). Uczestnicy przybyli z Chorwacji, Niemiec, Irlandii, Polski, Słowacji, Hiszpanii i Szwecji.

Partnerzy zostali powitani przez Ministra ds. Środowiska regionu Murcja Juana María Vázquez Rojas oraz Dyrektora Generalnego Regionu Murcja ds. środowiska naturalnego, Maríę Cruz Ferreira Costa. Następnie przystąpiono do formalnej części spotkania, tj. do ustalania metodologii, planu pracy, zadań i obowiązków w 1. semestrze oraz przeglądu dot. realizacji projektu i osiągnięcia celów GREENHEALTH w ciągu najbliższych 4 lat. Wśród uczestników wizyty byli również kluczowi interesariusze partnerów projektu. Podkarpackie Living Lab Laboratory było reprezentowane przez przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Podczas spotkania przedstawiono i omówiono też m.in.: umowy partnerskie, działania komitetu sterującego, plan komunikacji (propozycja strategii), elementy do wdrożenia przez partnerów, metodologię opracowania analizy regionalnej oraz sposób identyfikacji dobrych praktyk na poziomie regionalnym.

Zapoznając się z rozwiązaniami stosowanymi w regionie Murcja dotyczącymi łączenia ochrony bioróżnorodności ze zdrowiem i dobrostanem ludzi, kolejnego dnia uczestnicy spotkania odwiedzili Aula Naturaleza "Las Alquerías", ośrodek (obszar) poświęcony edukacji ekologicznej, który posiada kadrę profesjonalistów kochających naturę. Obszar położony w sercu Sierra Espuña, o dużych walorach ekologicznych i krajobrazowych. Działalność edukacyjna ośrodka jest kierowana przede wszystkim do społeczności szkolnej i ogółu społeczeństwa. Jego celem jest propagowanie wartości przyrodniczych i kulturowych jednego z najbardziej charakterystycznych chronionych obszarów naturalnych w regionie Murcji.

Tego samego dnia odwiedzono również obszar "Pozos de la Nieve" (Studnie Śnieżne), gdzie trasą pieszą można było dotrzeć do grupy historycznych budowli (niektóre z nich są odrestaurowane), które od XVI do XIX wieku były wykorzystywane do produkcji i przechowywania lodu w zimie, a następnie jego sprzedaży i wykorzystania latem.

Logo projektu Greenhealth

 

 

 

 

 

 

Formalna część spotkania partnerów projektu Greenhealth

 

Partnerzy projektu zwiedzają Studnie śnieżne w Sierra Espuna - region Murcja, Hiszpania

 

Partnerzy w projekcie Greenhealth zwiedzają Park Przyrody Sierra Espuna w regionie Murcja, Hiszpania