Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


NEREUS organizuje 7 listopada w godz. 11.30-12.30 webinarium, którego celem jest zgromadzenie społeczności uniwersyteckiej i partnerów sieci zainteresowanych edukacją/szkoleniami, budowaniem potencjału i rozwojem umiejętności, tworzeniem nowych możliwości partnerstwa i określaniem ram dla nowych sposobów współpracy, aby lepiej współpracować z regionalnymi interesariuszami i tworzyć sieci partnerów stowarzyszonych, ale także docierać do nowych organizacji.

Link do rejestracji oraz agendy znajduje się w niniejszym linku: Rejestracja i agenda.

Webinarium ma na celu:

  • przedstawienie nowych podmiotów w dziedzinie edukacji, którzy niedawno dołączyli do platformy oraz innych kluczowych interesariuszy w obszarze edukacji/szkoleń;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy uniwersytetami/ośrodkami badawczymi obecnymi na platformie;
  • określenie mocnych stron/obszarów współpracy;
  • prezentowanie głównych projektów i partnerstw związanych z uczelniami: inicjatywa erasmus+ EU education/training initiative, eo4geo, promująca narzędzia eo4geo i sojusz eo4geo;
  • przedstawianie i omawianie nowych możliwości/programów finansowania

W imieniu organizatorów serdecznie zachęcamy do udziału.