Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 20 maja 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków zrzeszenia NEREUS w formule online. Przedstawicielem Województwa Podkarpackiego, biorącym udział w tym posiedzeniu był Pan Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Posiedzenie otworzył Prezydent NEREUS – Thierry Cotelle.

Słowo wstępne zostało wygłoszone przez posła do Parlamentu Europejskiego, Cristiana-Silviu BUŞOI.

Następnie Benoit De Vrieze - konsultant ds. otwartych innowacji w Verhaert Masters In Innovation, w imieniu Komisji Europejskiej omówił projekt "CASSINI Hackathons & Mentoring".

Po tej prezentacji, Roya Ayazi – Sekretarz Generalny NEREUS, przedstawiła Raport z działań Sieci w 2021 r. oraz plany na lata 2022-2023.

Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia było przeprocedowanie spraw statutowych.