Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W ciągu ostatnich miesięcy sieć NEREUS prezentowała stale ewoluujące wykorzystanie przestrzeni kosmicznej poprzez kluczowe działania komunikacyjne i współpracę międzyregionalną. Te działania są widoczne przede wszystkim w publikacji Raportu Rocznego za 2021 r., Regionalnym Sympozjum w REDU i wydarzeniu networkingowym w Ambasadzie RP w Brukseli oraz oczywiście w nowych działaniach inicjatywy Copernicus4Regions.

Niedawno sieć opublikowała wakacyjny newsletter, który zawiera m.in. Raport Roczny za 2021 r. oraz informacje o:

  • Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 maja 2022 r.,
  • Regionie Katalonii i Laboratorium Fizyki Uniwersytetu w Patras,
  • Regionalnym Sympozjum NEREUS w REDU i Space Business Networking Event w Ambasadzie RP w Brukseli,
  • Prezentacji Copernicus4Regions na sympozjum ESA Living Planet,
  • Globalnych działaniach UE w przestrzeni kosmicznej,
  • EO4GEO - inicjatywie edukacyjnej i szkoleniowej Erasmus+,
  • Konferencji regionalnej w regionie Veneto,
  • Prezentacji sieci NEREUS w greckim regionalnym kanale telewizyjnym,
  • Nadchodzących wydarzeniach,
  • Ofertach pracy i praktyk.

Powyższe informacje można znaleźć w niniejszym linku: Wakacyjny newsletter.