Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W dniu 2 czerwca 2022 r. w Europejskim Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Kosmicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej w Belgii odbyło się Sympozjum Regionalne na temat budowania harmonijnego rozwoju regionalnego w oparciu o zasoby kosmiczne.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele członków Stowarzyszenia NEREUS, m. in. Marszałek Władysław Ortyl - wiceprezydent Stowarzyszenia NEREUS, Eric Morel de Westgaver z Europejskiej Agencji Kosmicznej - dyrektor ds. europejskich, prawnych i międzynarodowych, Willy Borsus - minister gospodarki w Regionie Walońskim, Thiery Cotelle - prezydent NEREUS oraz  przedstawiciele klastrów, przedsiębiorstw i ośrodków badawczych europejskich regionów, a także przedstawiciele Politechniki Rzeszowskiej - prof. Andrzej Majka i prof. Tomasz Rogalski, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i Marcin Rudnicki - przedstawiciel Podkarpackiego Centrum Innowacji.

Zwieńczeniem całodniowego wydarzenia było spotkanie w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli, w którym wzięli udział naukowcy, delegacje europejskich regionów zrzeszonych w sieci NEREUS oraz przedsiębiorcy. Uczestnicy spotkania mieli okazję nawiązania nowych kontaktów biznesowych, zacieśniania współpracy dwustronnej i dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania technologii kosmicznych, m.in. w administracji publicznej.