Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

O szansach dla rozwoju gospodarczego wynikających z Polskiego Ładu oraz z aktywności w ramach Inicjatywy Trójmorza rozmawiali na Podkarpaciu przedstawiciele polskiego rządu, świata biznesu oraz samorządowcy. Inicjatywa została podjęta przez Fundację Nauka i Gospodarka im. Ignacego Łukasiewicza. Udział w rozmowach wzięli marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch.

W rozmowach udział wzięli między innymi: Marek Kuchciński - poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Michał Cieślak – Minister, Członek Rady Ministrów, Piotr Patkowski - wiceminister finansów, Rafał Weber - sekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (online), Beata Daszyńska - Muzyczka - prezes Zarządu BGK, Marek Kowalski - przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Adam Góral - prezes Zarządu Asseco, Ryszard Florek - prezes Zarządu FAKRO Sp. z o.o. oraz Maciej Witucki - prezydent Konfederacji Lewiatan.

Marszałek Władysław Ortyl zwrócił uwagę, że takie spotkania są potrzebne, bo wyzwań w zakresie gospodarki nie brakuje:

 

To spotkanie jest ważne, bo często potrzebujemy wymiany myśli, zwrócenia uwagi na określoną problematykę, czy zasygnalizowania problemów. Znajdujemy się w trudnym momencie gospodarczym, ale jak sobie przypomnimy, to kiedy nie ma tych wyzwań, dylematów, konieczności podejmowana trudnych decyzji, czy poszukiwania źródeł finansowania? Tak jest zawsze w samorządzie.

 

Władysław Ortyl mówił, że przed Podkarpaciem jest ważny czas, bo planujemy rozwój regionu w oparciu o różne źródła finansowe:

 

Polski Ład to ważne przedsięwzięcie, które trzeba porównywać do wielkich programów i działań systemowych, jakie już miały miejsce w naszej Ojczyźnie. Jesteśmy w dobrym momencie, bo rusza nowa perspektywa finansowa Funduszy Europejskich, czekamy też na odblokowanie środków z Krajowego Programu Odbudowy, dyskutujemy również o wyzwaniach budżetowych, przygotowujemy też nowy program regionalny Fundusze dla Podkarpacia. Dobrze, kiedy te rzeczy zbiegają się w jednym miejscu, kiedy można je spiąć jedną klamrą, która nazywa się gospodarka.

 

Marszałek mówił też o konieczności powstawania takich inicjatyw, które promują słynnych synów podkarpackiej ziemi:

 

Zawsze trzeba mówić o rzeczach nowych, które łamią pewne kanony, ale też sięgać do powiązań historycznych, do dziedzictwa, związanego z kulturą, czy z wybitnymi synami podkarpackiej ziemi, do czego nawiązuje chociażby Fundacja Nauka i Gospodarka im. Ignacego Łukasiewicza. Przyszły rok jest Rokiem Łukasiewicza, dlatego my, jako samorząd województwa mamy w związku z tym określone obowiązki. Chcemy promować tę osobę, jego dokonania i z tym całym przesłaniem pojedziemy w przyszłym roku aż do Dubaju, powiedzieć, że Teksas był najpierw tu – na Podkarpaciu – mówił marszałek.

 

W debatom poświęconej szansom dla polskich przedsiębiorstw i gospodarki wynikającym z udziału w Inicjatywie Trójmorza, uczestniczył wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Patrząc na mapę Europy, na te dwanaście krajów Trójmorza, centrum i środek geograficzny Trójmorza znajduje się na Podkarpaciu. Wystarczy chociażby zwrócić uwagę na równe odległości oddzielające Rzeszów od Salonik, Insubrucka, Tallina, czy Charkowa. To stwarza potężne możliwości dla naszego regionu, a zwłaszcza w kontaktach gospodarczych z Ukrainą – podkreślił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

W trakcie konferencji nastąpiło wręczenie Nagród Gospodarczych im. Ignacego Łukasiewicza. Statuetki i certyfikaty powędrowały do: Ryszarda Florka - prezesa zarządu FAKRO Sp. z o.o., Wiesława Leśniaka - prezesa Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. oraz przedstawiciela BetaMed S.A. Tegorocznej edycji Rozmów o Gospodarce towarzyszył uroczysty Bal Dobroczynny, z którego dochód został przeznaczony na promocję historii Rodziny Ulmów z Markowej.

Udział województwa w wydarzeniu został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020.

Tekst: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP
Zdjęcia: P. Tarnawski
Dep. Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej UMWP