Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Kobieta przy mikrofonie.

 


Autor tekstu: Grzegorz Kapusta 

Oddział koordynacji pomocy publicznej oraz wsparcia rewitalizacji 

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP

 

W Rzeszowie odbyła się konferencja otwierająca projekt Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0. w województwie podkarpackim. Jest on częścią inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowanej przez wszystkie regiony ze wsparciem programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.Całkowity budżet ogólnopolskiej inicjatywy Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 wynosi 80 mln złotych. Wartość projektu realizowanego w województwie podkarpackim to 5 mln złotych.

 

Konferencję otworzyła Anna Huk, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego:

 

Cieszę się, że możemy spotkać się na konferencji, która otwiera trzecią edycję programu Regiony RewitalizacjiJestem przekonana, że konferencja będzie owocna, gdyż są państwo specjalistami w tym zakresie, mającymi doświadczanie w wykorzystaniu środków w ramach tego programu – powiedziała Anna Huk.

 

Członek zarządu podkreśliła, iżcelem projektu Regiony Rewitalizacji jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania iwdrażania działań rewitalizacyjnych. W związku z tym w projekcie zaplanowano szereg inicjatyw edukacyjnych i doradczych, z których mogą skorzystać włodarze i pracownicy podkarpackich gmin.

 

Znacząca część projektu w województwie podkarpackim w kwocie 3,8 mln złotych zostanie przeznaczona na wsparcie gmin posiadających gminne programy rewitalizacji w postaci grantów na mini-projekty społeczne oraz mini-projektyzintegrowane czyli obejmujące działania miękkiespołeczne oraz drobne inwestycje– tłumaczy Anna Huk, członek zarządu.

 

Uczestnicy konferencji zapoznali się z założeniami inicjatywy Regiony Rewitalizacji, które przedstawił Kamil WiederNaczelnik Wydziału Wsparcia JST w Departamencie Programów PomocowychMinisterstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Szczegóły projektu dla naszego regionu zaprezentowała Danuta Cichoń, dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego omawiając działania przewidziane w okresie realizacji projektu w latach 2024-2027. 

 

Ważnym aspektem działań projektu jest wymiana doświadczeń w postaci wizyt studyjnych i spotkań. W trakcie konferencji uczestnicy zapoznali się z doświadczeniami związanymi z rewitalizacją w Stalowej Woli, o których opowiedziała  Anna Maciuch, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Stalowa Wola. 

 

Jednym z elementów rewitalizacji bardzo często są zabytki i dziedzictwo kulturowe. Projekt Regiony Rewitalizacji  Edycja 3.0 zakłada współpracę z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, o czy mówił Adam Sapeta, koordynator Centrum Kompetencji Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie.

 

Ustawa o rewitalizacji została uchwalona niemal 9 lat temu. Jakie doświadczenia możemy  wynieść z tego okresu, czym zainspirować i jakie wyzwania w rewitalizacji stoją przed samorządami, o tym w ciekawy sposób mówił Andrzej Brzozowy, ekspert reprezentujący firmę Projekty Miejskie.

 

Szczegóły dotyczące projektu i jego wdrażania dostępne są na stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce Rewitalizacja

 

Logo projektu

 

Galeria zdjęć: 

Pełna galeria zdjęc: Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0