Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

To jedno z wydarzeń, które ukazuje siłę polskiej gospodarki – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda na Podkarpaciu podczas drugiego dnia Kongresu 590, który odbył się w podrzeszowskiej Jasionce. To już 6. edycja tego ważnego spotkania świata biznesu, polityki, gospodarki i samorządu. Impreza – po spowodowanej pandemią przerwie - po raz kolejny odbywa się na Podkarpaciu, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego, które jest biznesową wizytówką regionu.

 

Drugi dzień Kongresu 590 był kolejną okazją do spotkania polityków, parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i samorządu z ekspertami i liderami gospodarczymi. W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce odbyły się debaty i dyskusje  dotyczące kluczowych zagadnień dla rozwoju polskiej gospodarki.

 

To ważne aby firmy, które cały rok ciężko pracują miały moment wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, aby mogły pokazać swe osiągnięcia i skorzystać z know how innych – podkreśla marszałek Władysław Ortyl, który od lat promuje ideę Kongresu 590.

 

W tegorocznym programie Kongresu 590 znaczące miejsce zajęła tematyka startupów. Prezydent RP Andrzej Duda – tradycyjnie już - odwiedził prezentowane w czasie wydarzenia stoiska startupów, których tym razem było aż dwadzieścia. Prezydent był zainteresowany pomysłami na nowe rozwiązania, rozmawiał z przedsiębiorcami i gratulował im kreatywności i dynamiki działania.

 

Startupy można nazwać drożdżami dla rozwoju, bo to od nich zależy, jak w przyszłości rozwinie się nasza gospodarka i na ile będziemy innowacyjni za kilka czy kilkanaście lat – podkreślał gospodarz Podkarpacia – Władysław Ortyl.

 

Debata poświęcona start-upom była jednym z najważniejszych punktów tegorocznego Kongresu 590. W gronie prelegentów znaleźli się: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Mikołaj Różycki - p.o. Prezesa PARP a także Andrzej Zakręcki - prezes Zarządu Mediprintic oraz Marcin Pytla z  EdTechHub Ventures. Dyskusja poświęcona była roli startupów w rozwijanie biznesu oraz wkładzie innowacyjnych projektów w unowocześnienie gospodarki. 

 

Województwo podkarpackie konsekwentnie stawia na tworzenie warunków dla powstawania startupów. Ekosystem startupowy w regionie współtworzą firmy specjalizujące się przede wszystkim w lotnictwie, kosmonautyce, jakości życia, motoryzacji oraz z zakresu informacji i telekomunikacji czyli inteligentnych specjalizacji województwa – mówił w czasie Kongresu 590 marszałek Władysław Ortyl - Niebagatelną rolę w ekosystemie starupowym spełniają ośrodki innowacji, takie jak Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Podkarpackie Centrum Innowacji, Podkarpacki Fundusz Rozwoju, parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii czy akademickie inkubatory przedsiębiorczości – podkreślał gospodarz Podkarpacia.

 

Ekosystem startupowy Podkarpacia wspierany jest m.in. przez Podkarpacką Platforma Wsparcia Biznesu wraz z m.in. 12 inkubatorami przedsiębiorczości o różnej formie prawnej. Działają jak „katalizatory przedsiębiorczości”, które oferując różnego rodzaju usługi mają szansę przyspieszać powstawanie nowych projektów. W ramach oferty inkubatorów przedsiębiorczości istnieje szansa skorzystania z usług: coworkingu, mentoringu, wsparcia finansowego, podatkowego, prawnego, przestrzeni biurowej czy produkcyjna - na korzystnych warunkach finansowych – niższych niż rynkowe.

Wśród wystawiających się firm znalazł się startup z Mielca Bee Graphene. Piotr Ciochoń CEO firmy nie ukrywa, że rozwinęła się ona dzięki pomocy środków zewnętrznych – Rozpoczęliśmy naszą działalność jesienią 2020, korzystając z platformy startowej Start in Podkarpackie w ramach RARR. Otrzymaliśmy wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach środków z Polski Wschodniej na założenie przedsiębiorstwa. Kongres 590 jest pierwszym miejscem, którym się wystawiamy i jesteśmy wdzięczni, że możemy poznać innych przedsiębiorców, wyjść z naszą ofertą na zewnątrz.

 

Teraz korzystamy z kolejnych środków z PARP na rozpoczęcie produkcji i sprzedaży środków. Chcemy ruszyć w przyszłym roku i zacząć sprzedawać dla jednostek badawczo-rozwojowych – mówił w czasie Kongresu Łukasz Bodek z Bee Graphene.   

 

O komercjalizacji i wdrażaniu zasobów B+R na rynku wewnętrznym mówili prof. dr hab. Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej oraz Jacek Kubrak prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji. Uczestnicy paneli pochyli się także nad kwestią tego, na ile polskie firmy umieją kreować swój wizerunek na światowych rynkach. W dyskusji na ten temat wzięła udział Anna Huk członek zarządu województwa podkarpackiego.  

Jednym z kongresowych wydarzeń było wręczenie przez Fundacje Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” wyróżnień w kategorii "Promotor Polski". Są one przyznawane od 2017 roku Polakom, którzy poprzez swoje dokonania i osiągnięcia na polu naukowym, kulturalnym lub biznesowym przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju. Tym razem wśród nagrodzonych znaleźli się Tadeusz Ferenc, były prezydent Rzeszowa – odebrał Konrad Fijołek prezydent miasta, Jan Nowara, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej oraz Rafał Wilk, mistrz paraolimpijski w handbike. Wręczona została także statuetka dla wybitnego Polaka w USA - edycja Nowy Jork. Otrzymał ją Janusz Młynek, pochodzący z Mielca trener amerykańskich szermierzy, wychowawca wielu pokoleń olimpijczyków. Nagrody wręczali marszałek Władysław Ortyl oraz Krzysztof Przybył reprezentujący Teraz Polska.  

Kongres 590 stał się także okazją do uhonorowania Ambasadorów Kongresu 590, czyli ludzi, którzy swymi zawodowymi sukcesami utrwalają pozycję polskiej gospodarki. Wśród ambasadorów znalazł się marszałek Władysław Ortyl, który uhonorowany został „za działalność na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców oraz rozwoju Podkarpacia. W gronie ambasadorów znalazł się także miedzy innymi poseł na sejm RP Marek Suski w uznaniu jego działań na rzecz promowania na świecie polskich przedsiębiorstw.

Udział Województwa w Kongresie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Foto Mateusz Romankiewicz
Video Michał Hubala
Biuro prasowe UMWP