Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejska Fundusz SpójnościRekrutacja prowadzona będzie do 7 czerwca 2021 r.

Szkolenia i seminarium (w formie on-line) dotyczą następującego zakresu:

  1. Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych - szkolenie jednodniowe (czerwiec 2021r.);
  2. Rozwój terenów zielonych w rewitalizacji - seminarium dwudniowe (czerwiec/lipiec 2021 r.);
  3. Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji - szkolenie jednodniowe (wrzesień 2021 r.).

Czytaj dalej...

Do udziału w szkoleniach / seminarium zapraszamy przedstawicieli wszystkich gmin województwa, w szczególności gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w Wykazie programów rewitalizacji województwa podkarpackiego, jak również tych, które nie mają opracowanego programu rewitalizacji. Zachęcamy aby w szkoleniach wzięli udział również członkowie Komitetów Rewitalizacji/ Zespołów Rewitalizacji oraz innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy (zgodnie z zapisami programu rewitalizacji).

Wszelkie informacje w zakresie zgłoszenia do udziału w szkoleniach / seminarium  można uzyskać telefonicznie: 17 747 68 78.