Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

Uprzejmie informujemy, że szkolenia i warsztaty on - line z zakresu:
1) Dostępności w rewitalizacji - moduł I
2) Zarządzania rewitalizacją i włączenia społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji - moduł I
przeprowadzi firma ADEPT Sp. z o.o. Sp.k., wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach i warsztatach. Informacja w zakresie ustalenia dokładnych terminów szkoleń i warsztatów zostanie przekazana przez firmę Adept na adresy mailowe uczestników w najbliższym czasie.
W związku epidemią COVID-19 i możliwością przechodzenia na pracę zdalną urzędów gmin prosimy o informację w przypadku zmiany adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym.
Ponadto informujemy, że szkolenia/warsztaty odbędą się na platformie ClickMeeting (poniżej do pobrania informacje techniczne dot. korzystania z tego narzędzia)