W dniu 13 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 453/9474/18 wyraził zgodę na zmianę zmiany uchwały 420/8763/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia III edycji Konkursu dotacji  na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa  podkarpackiego z późn. zm., w zakresie zmiany terminu składania wniosków.

Zgodnie z ww. uchwałą w Regulaminie konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa  podkarpackiego w następującym zakresie zmienia się punkt 11.1, który otrzymuje brzmienie:

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków o przyznanie dotacji prowadzony jest w sposób ciągły: od dnia ogłoszenia Konkursu dotacji - edycja III  (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru), do dnia 3 sierpnia 2018 r. (ostatni dzień konkursu dotacji – dzień zakończenia naboru).

Pozostałe zapisy Regulaminu nie uległy zmianie