Otwórz/zamknij mapę strony

Na mocy nowelizacji prawa ochrony zabytków wprowadzonej ustawą z 22 czerwca 2017r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw Generalny Konserwator Zabytków (GKZ) uzyskał nowe narzędzie do sprawowania spójnej polityki konserwatorskiej w skali kraju.

W ramach koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków GKZ może ustalać ogólne kierunki i wytyczne określające sposób ich postępowania, które prowadzą do ujednolicenia praktyki konserwatorskiej w skali kraju na którą wpływ mają nie tylko państwowe służby konserwatorskie, ale również samorządy.

Część wytycznych tj. Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 23 lipca 2021r. w sprawie rewitalizacji zabytkowych rynków oraz Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków z 2 sierpnia 2019r. w sprawie rewitalizacji przestrzeni rynkowych oraz zieleni bezpośrednio dotyczy działań jednostek samorządu terytorialnego. Czytaj dalej…

Logotypy

Praktyczne aspekty przygotowania i uchwalenia gminnego programu rewitalizacji – przejście z LPR na GPR

Proces rewitalizacji prowadziło wiele gmin jeszcze przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (u.o.r.)[1] w oparciu o wieloletnie programy, nazywane najczęściej lokalnymi programami rewitalizacji (LPR). Podstawą do uchwalania tego typu programów był art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o  samorządzie gminnym[2], który przyznaje radzie gminy kompetencję do uchwalania programów gospodarczych. Część tych programów była aktualna w chwili wejścia w życie u.o.r., w związku z tym ustawodawca dopuścił stosowanie takich programów do końca 2023  r. Znaczna część gmin zdecydowała się więc prowadzić proces rewitalizacji w tym okresie w oparciu o LPR. Perspektywa obowiązywania tych uproszczonych programów kończy się z mocy art. 52 ust. 1 u.o.r. z dniem 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie będzie można uchwalać i stosować wyłącznie gminne programy rewitalizacji (GPR), o których mówi rozdział 4 u.o.r. Czytaj dalej…

Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów na swojej stronie zamieściło zaproszenie na prezentację publikacji pn. Zarządzanie danymi w miastach. Podręcznik dla samorządów.

Dane stanowią cenny zasób, który pozwala miastu na czerpanie wymiernych i niewymiernych korzyści w zakresie optymalizacji zarządzania czy kreowania i wdrażania polityk miejskich. Aby ich wykorzystanie było efektywne, konieczne jest odpowiednie zarządzanie nimi i utrzymywanie ich wysokiej jakości. Zarządzanie danymi miejskimi (ang. city data governance) to złożony proces, który wymaga wiedzy z wielu dziedzin m.in. informatyki, procesów zachodzących w mieście czy prawa. W celu przybliżenia każdego z tych zagadnień Obserwatorium przygotowało Podręcznik, dzięki któremu zbudowanie solidnych podstaw do transformacji cyfrowej miast stanie się możliwe.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 20 października 2021r. w godz. od 1000 do 1300 on-line via Facebook + możliwość odtworzenia na YouTube.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/204362845123657/

 

Logotypy

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji". Więcej

o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: http://www.rewitalizacja.gov.pl.

Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z  podsumowaniem ostatnich działań w ramach wsparcie systemu rewitalizacji w Polsce. Czytaj dalej…

Zapraszamy do zapoznania się z Wynikami kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zakres kontroli dotyczył m. in. kwestii związanych z prawidłowością wdrażania programów rewitalizacji i osiągnięciem zakładanych efektów w wybranych gminach z województw: podkarpackiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego realizujących PR/LPR lub GPR.

W Wynikach z kontroli podkreślono działania podejmowane w ramach inicjatywy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. Regiony Rewitalizacji realizowanej we współpracy z samorządami oraz ich wspierającą rolę realizowaną m. in. poprzez prowadzone działania szkoleniowe i doradcze. Czytaj dalej…

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego