Umowa Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce (UP) to dokument, który określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczyna nabór do Programu pn. „Wzorcowa Rewitalizacja” dotyczącego kwestii dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji. Celem projektu  jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych występujących na obszarach rewitalizacji. Tym samym program wsparcia adresowany jest do gmin, które przystępują do sporządzenia, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji. Czytaj więcej ...

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za wypełnienie ankiety dotyczącej doradztwa w zakresie dostępności, przekazanej Państwu w dniu 13 stycznia br.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz SpójnościW związku z przewidzianym wsparciem doradczym dla gmin z terenu województwa podkarpackiego w ramach Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, skierowana została korespondencja do gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego.

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejskia Fundusz Spójności

1. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji tworząc ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach zdegradowanych, dotkniętych kryzysem.

Podkategorie