Zdjęcie Hiszpania2W dniach 4-5 lipca 2018 r. przedstawiciele wszystkich partnerów projektu OUR WAY spotkali się w Murcji (Hiszpania) na spotkaniu otwierającym projekt (kick-off meeting).

Our Way

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się ze sposobem tworzenia Zielonych Szlaków Greenways w Hiszpanii oraz odwiedzili szlak Greenway Vía del Noroeste w Caravaca de la Cruz. Manager szlaku przedstawił partnerom wyzwania i obecną sytuację rozwoju szlaku, dzieląc się informacjami na temat różnych podejść do przezwyciężenia jego niedostatecznej eksploatacji. Podczas spotkania omówiono także szczegółowo etapy realizacji projektu (harmonogram, budżet, organizacja wydarzeń, itp.) i zadania każdego z partnerów. Powołany został również Komitet Monitorujący projektu, w skład którego weszli przedstawiciele każdego z partnerów projektu.

 

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.interregeurope.eu/ourway   
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18