Logo Our WayW dniu 25 lutego 2021 r. odbyła się regionalna konferencja on-line „Learning from Experience”, w związku z realizacją przez Województwo Podkarpackie projektu pn. Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki (OUR WAY), współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Interreg Europa 2014-2020.

Logo Our WayWojewództwo Podkarpackie zaprasza do udziału w regionalnej konferencji on-line pn.: „Learning from experience”, organizowanej w związku z realizacją projektu „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY), dofinansowanego z Programu Interreg Europa 2014-2020. Konferencja odbędzie się 25 lutego 2021 r., w godz. 12:00 – 14:30. Czytaj więcej ...

Our Way26 listopada 2020 r., z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu OUR WAY odbyło się w formule online, za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings. Tematem spotkania było omówienie prowadzonych działań podczas piątego semestru realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową.

Our WayW dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się 5.spotkanie Komitetu Sterującego Projektu OURWAY.
Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 spotkanie to odbyło się już po raz drugi w formule online, tym razem za pośrednictwem platformy Microsoft Teams Meeting. Spotkanie prowadziła Pani Cristina Durán Torres Fontes – przedstawiciel Lidera Projektu – Regionu Murcja z Hiszpanii.

Our WayUkazał się piąty numer newslettera projektu OUR WAY. W numerze m.in.: wizyty studyjne, działalność Partnerów, OUR WAY jako studium przypadku w ramach strategii regionalnej w NWRA (Irlandia), 3-cie Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne Projektu Promocji i Rozwoju Turystyki Our Way, odniesienia do oceny skutków gospodarczych: trasy rowerowe / greenways​.